Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Valtice
MěstoValtice
Valtice – Hlavní město vína
Valtice se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti a patří mezi nejnavštěvovanější vinařská města v ČR. Je zde mnoho vinařských podniků i rodinných vinařů. Veřejná degustační expozice vín oceněných titulem Salon Vín České republiky je umístěna ve sklepních prostorách zdejšího zámku.
Město Valtice

Organizační struktura Městského úřadu Valtice Typ: PDF dokument, Velikost: 191.75 kB

Odbor ekonomický

Náplň činnosti

na úseku rozpočtu a kontroly:

 • sestavuje návrh rozpočtu města, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání,
 • zpracovává podklady pro žádosti o dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu města,
 • zpracovává rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu, vede jejich evidenci,
 • provádí rozpis schváleného rozpočtu města, zejména na příspěvkové organizace zřízení městem a žadatele o veřejnou finanční podporu, stanovuje podmínky za kterých je veřejná podpora poskytnuta,
 • vede agendu dotací poskytnutých do rozpočtu města ze státního rozpočtu a státních fondů včetně sledování podmínek pro jejich poskytnutí,
 • zpracovává závěrečný účet města,
 • zpracovává finanční vypořádání města včetně zřizovaných příspěvkových organizací se státním rozpočtem a finančního vypořádání města s příjemci veřejné finanční podpory poskytnuté z vlastních prostředků města,
 • vede evidenci příjemců veřejné podpory z vlastních prostředků města,
 • zpracovává podklady z oblasti rozpočtu a financování týkající se účasti města na programech vyhlášených a podporovaných Evropským společenstvím,
 • vykonává vnitřní a vnější kontrolní činnost v souladu se směrnicí o výkonu finanční kontroly ve veřejné správě, zpracovává plán kontrolní činnosti včetně příkazů k provedení jednotlivých kontrol,
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z vlastních prostředků města, zpracovává vyhodnocení kontrolní činnosti,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly správcem rozpočtu v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., 
 • zabezpečuje zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za město,
 • poskytuje metodickou pomoc v oblasti účetnictví příspěvkovým organizacím zřízených městem,

Dotace z rozpočtu města

na úseku účetnictví:

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření města včetně peněžních fondů města,
 • sestavuje účetní závěrku v souladu s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., 
 • v souladu s vyhláškou o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, zabezpečuje předkládání stanovených finančních a účetních výkazů,
 • podílí se na zpracování závěrečného účtu města,
 • podílí se na zpracování finančního vypořádání města včetně zřizovaných příspěvkových organizací se státním rozpočtem a finančního vypořádání města s příjemci veřejné finanční podpory poskytnuté z vlastních zdrojů města,
 • zabezpečuje platební styk s peněžním ústavem,
 • podílí se na provádění inventarizace majetku a závazků města,
 • zodpovídá za sledování úhrady pohledávek města,
 • zabezpečuje výkon předběžné řídící kontroly hlavním účetním v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,

na úseku práce a mzdy, personalistika:

 • zařazuje zaměstnance města do tříd v souladu s platným katalogem prací a dle platného nařízení vlády,
 • podle evidence pracovní doby zaměstnanců úřadu a OS, vedené v knize docházky a dle docházkových listů organizačních složek města, provádí její zadávání do zpracování měsíčních platů a odměn, zabezpečuje řádné a včasné zpracování měsíčních platů zaměstnanců města a odměn členů zastupitelstva,
 • zabezpečuje včasné odvody daně ze mzdy, sociálního a zdravotního pojištění,
 • provádí práce spojené se zákonem o důchodovém zabezpečení (podklady k žádosti o důchod, vedení evidenčních listů),
 • komplexně zabezpečuje personální agendu,
 • zabezpečuje a odpovídá za řádnou evidenci a archivaci dokladů na úseku personálním a platové agendy,
 • zabezpečuje agendu vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., 
 • zajišťuje vybavení úřadu pracovními pomůckami a materiálem,
 • zajišťuje vedení agendy Czech POINT,

na úseku pokladna, sociální záležitosti:

 • zabezpečuje pokladní službu,
 • příjem úhrad za místní poplatky dle příslušné obecně závazné vyhlášky,
 • příjem úhrad za správní poplatky dle zákona o správních poplatcích,
 • příjem ostatních plateb, zejména nájemné z bytových a nebytových prostor a pozemků, prodej nemovitostí,
 • příjem úhrad za služby, provádí výplatu mezd zaměstnanců a odměn členům zastupitelstva města,
 • provádí výplatu cestovních náhrad zaměstnancům, případně členům zastupitelstva města dle ustanovení § 163 zákona č. 262/2006 Sb.,
 • provádí úhrady za dodávky materiálu a služeb v hotovosti,
 • výdej finančních prostředků organizačním složkám města v rámci vyúčtování stálé zálohy dle schválených limitů,
 • vede agendu příspěvku na stravování zaměstnanců města,
 • zabezpečuje spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, vede rejstřík dětí se stanoveným dohledem, provádí návštěvy v rodině dítěte,
 • zabezpečuje agendu komise sociální včetně podkladů pro jednání rady města,
 • zastupuje agendu Czech POINT.

Platby lze provádět:

 • hotovostně v úředních hodinách na pokladně Městského úřadu Valtice
 • bankovním převodem na účet města Valtice – číslo účtu 1382007359/0800
 • v. s. 1340 – komunální odpad (uvést jména všech osob, za které platíte)
 • v. s. 1341 – pes (uvést jméno držitele psa)

na úseku správa majetku:

 • eviduje nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví města, organizuje a koordinuje provádění inventarizace majetku a závazků města,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti související s nabýváním nemovitého majetku do vlastnictví města,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti související s převodem nemovitého majetku z vlastnictví města,
 • předkládá příslušnému orgánu návrhy na užívání nemovitého majetku města (nájem), jeho případné zatížení věcnými břemeny a zástavními právy, a návrhy na nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem (prodej),
 • vede evidenci smluv týkajících se nemovitého majetku města,
 • zajišťuje veškeré podklady a vypracovává smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, účastní se místních šetření,
 • zpracovává přiznání k dani darovací, dani dědické, dani z nemovitostí a dani z převodu nemovitostí za město,

 

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
9
29
7
30
8
31
7
1
10
2
8
3
8
4
9
5
10
6
10
7
14
8
15
9
9
10
9
11
9
12
10
13
9
14
10
15
14
16
9
17
9
18
10
19
10
20
9
21
10
22
13
23
9
24
9
25
9
26
9
27
11
28
11
29
14
30
9

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 8 °C
slabý déšť, slabý východní vítr
vítrV, 4.21m/s
tlak1018hPa
vlhkost68%
srážky0.27mm

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:786
TÝDEN:6464
CELKEM:2067208

Munipolis

Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
9
29
7
30
8
31
7
1
10
2
8
3
8
4
9
5
10
6
10
7
14
8
15
9
9
10
9
11
9
12
10
13
9
14
10
15
14
16
9
17
9
18
10
19
10
20
9
21
10
22
13
23
9
24
9
25
9
26
9
27
11
28
11
29
14
30
9

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0