Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Valtice
MěstoValtice
Valtice – Hlavní město vína
Valtice se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti a patří mezi nejnavštěvovanější vinařská města v ČR. Je zde mnoho vinařských podniků i rodinných vinařů. Veřejná degustační expozice vín oceněných titulem Salon Vín České republiky je umístěna ve sklepních prostorách zdejšího zámku.
Město Valtice

Organizační struktura Městského úřadu Valtice Typ: PDF dokument, Velikost: 191.75 kB

Odbor výstavby a životního prostředí

na úseku územního plánování a stavebního řádu (dle zákona č. 283/2021 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • výkon působnosti na úseku územní plánování dle zákona č. 283/2021 Sb., zejména evidence chyb, vad a nedostatků stávajícího územního plánu, shromažďování podkladů pro jeho aktualizaci,
 • zpracovává stanovisko k žádostem fyzických a právnických osob o prodej pozemků ve vlastnictví města,
 • spolupracuje při provádění pozemkových úprav v katastrálním území města,
 • zpracovává stanoviska k návrhům obecně závazných vyhlášek města v rámci působnosti odboru,
 • kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek města v rámci působnosti odboru,
 • podílí se na přípravě investičních akcí města,
 • rozhoduje o přidělení čísel popisných a evidenčních a vede jejich evidenci,

b) v přenesené působnosti:

 • vykonává působnost v k. ú. Valtice, k. ú. Úvaly u Valtic, k. ú. Hlohovec,
 • zabezpečuje komplexní výkon agendy stavebního řádu dle zákona č 283/2021 Sb., stavební zákon, 

na úseku pozemních komunikací: (dle zákona č. 13/1997 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • vydává platební výměry za zvláštní užívání místní komunikace v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. a obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích,   
 • protokolárně předává před zahájením prací a přebírá po skončení prací místní komunikace, přičemž dohlíží na kvalitu uvedení povrchů do původního stavu,

b) v přenesené působnosti:

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace a o vyřazení z této kategorie,
 • projednává přestupky ve věcech místních komunikací,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací,
 • vydává povolení o připojení místních komunikací navzájem a o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci sjezdem nebo nájezdem,
 • rozhoduje o omezení obecného užívání částečnou nebo úplnou uzavírkou,
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro:

– umísťování, nakládání a skládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací,

– provádění stavebních prací, nepodléhají-li povolení záměru podle stavebního zákona,

– zřizování a provoz stánků a jiných podobných zařízení, 

– pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a jiných akcí,

 • na úseku odpadového hospodářství (dle zákona č. 541/2020 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • zajišťuje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem od věcně a místně příslušného orgánu státní správy,
 • zpracovává stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odapadového hospodářství,
 • vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašuje odpady a zasílá příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech,

b) v přenesené působnosti:

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systém na základě písemné smlouvy s obcí a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu se zákonem o odpadech,
 • projednává přestupky fyzických osob a právnické nebo podnikající fyzické osoby,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech,

na úseku ochrany ovzduší (dle zákona č. 201/2012 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu, při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby,

b) v přenesené působnosti:

 • může vydat své vyjádření k řízení,

na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • zajišťuje oznámení o pokácení stromů a keřů rostoucích mimo les nebo žádá o pokácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města,

b) v přenesené působnosti:

 • s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • s  výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu,

na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb.):

 • může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.
 • účastní se místních šetření organizovaných veterinární správou.

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 (stavební úřad)
středa 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 (stavební úřad)

Osoby

Ing. Darina Štollová

pověřená vedením odboru výstavby a životního prostředí

Bc. Vlasta Burská

referentka (životní prostředí)

Bc. Ivana Jančálková

referentka (stavební úřad)

Jana Janíčková

referentka (stavební úřad)

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
9
29
7
30
8
31
7
1
10
2
8
3
8
4
9
5
10
6
10
7
14
8
15
9
9
10
9
11
9
12
10
13
9
14
10
15
14
16
9
17
9
18
11
19
10
20
9
21
11
22
13
23
9
24
10
25
9
26
9
27
11
28
12
29
14
30
10

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
oblačno 25 °C 12 °C
oblačno, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 4.45m/s
tlak1017hPa
vlhkost58%

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:167
TÝDEN:1332
CELKEM:2079402

Munipolis

Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
9
29
7
30
8
31
7
1
10
2
8
3
8
4
9
5
10
6
10
7
14
8
15
9
9
10
9
11
9
12
10
13
9
14
10
15
14
16
9
17
9
18
11
19
10
20
9
21
11
22
13
23
9
24
10
25
9
26
9
27
11
28
12
29
14
30
10

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0