Obsah

Žádost o informace dle zákona 106-1999 Sb. ze dne 20.4.2023 - VAL-2061-2023 (249.28 kB)

Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb. - VAL-2061-2023 (326.29 kB)

* * *

Žádost o informace dle zákona 106-1999 Sb. ze dne 20.3.2023 - VAL-1529-2023 (216.65 kB)

Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb. - VAL-1529-2023 (302.25 kB)

* * *

Žádost o poskytnutí informace č.j. VAL-1781/2023 ze dne 28.3.2023 (412.48 kB)

Poskytnutí informace č.j. VAL-1781/2023 (101 kB)

1 příloha - VAL - 1781/2023 (343.13 kB)

* * *

Žádost o informaci_ č.j. VAL - 1528-2023 ze dne 21. 3. 2023 (126.68 kB)

Poskytnutí informace k žádosti č. j. VAL 1528 - 2023 (65.71 kB)

                                                                           * * *

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. - Břeclavský sociální podnik s.r.o., VAL 1356-2023 (372.78 kB)

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace ze dne 23.3.2023, VAL1599/2023- Břeclavský sociální podnik s.r.o. (115.5 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -ze dne 24.3.2023, VAL-1608/2023 (100 kB)

Příloha č. 1 - potvrzení o zaslání požadovaných dokladů k Rekreačnímu objektu umístěnému na pozemku parc.č.447, ul. Krátká , Hlohovec (376.75 kB)

Příloha č. 2 - Sdělení o kontrolních prohlídkách na pozemku parc. č.447 a parc.č.449 k.ú Hlohovec (377.2 kB)

* * *

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. - VAL-1167-2023 - Břeclavský sociální podnik s.r.o. (296.29 kB)

Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb. č. j. VAL - 1167-2023 -Břeclavský sociální podnik s.r.o. (101 kB)

                                                          * * *

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. - VAL - 0890-2023 (352.9 kB)

Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb.VAL- 0890-2023 (302.54 kB)

                                                          * * *

Žádost o poskytnutí informace_č.j. VAL -0450-2023 ze dne 23. 1. 2023_zveř (803.34 kB)

Poskytnutí informace k č.j._VAL-0450_2023 ze dne 23.1. 2023 (686.47 kB)

                                                         * * *

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. - KasProCats z.s. -VAL-0394-2023 (801.89 kB)

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. - KasProCats z.s. -VAL-0394-2023 (801.89 kB)

* * *

 

Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č.106-1999 Sb._č.j. VAL-0111-2023 ze dne 5. 1. 2023 (253.38 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb. _ č. j. VAL - 0111-2023 (384.25 kB)                                                           

                                                                 *  *  *

Žádost o poskytnutí informace dle zákona106-1999Sb- č. j. VAL - 0091-2023 _Istav Media, s.r.o. (388.92 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -Istav Media, s.r.o- č. j. 0091-2023 (299.84 kB)

Příloha č. 1_Přehled investic 2023 (Istav Media s.r.o.) (37 kB)