Obsah

GDPR

Zpracování a zabezpečení osobních údajů

Kontakt na pověřence:

poverenec@valtice.eu, IDDS: qv3buey

Informujeme Vás, že v průběhu akcí pořádaných ve městě Valtice dochází k fotografování a případně natáčení videí za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách provozovaných městem Valtice, na facebookových profilech města Valtice, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích na internetu. V případě fotografií dochází k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím (informační zpravodaj). 

Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mmj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, prosím kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR uvedené nad tímto textem. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte pověřence a budou učiněna vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.