Obsah

Formuláře

Formuláře - Stavební úřad

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora.docx

Oznámení záměru

Oznámení záměru.docx

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.docx

Společné oznámení záměru

Společné oznámení záměru.docx

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.docx

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.docx

Prohlášení o dokončení stavby

Prohlášení o dokončení stavby.pdf

Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o povolení změny stavby před dokončením.pdf

Žádost o ověření zjednodušené projektové dokumentce (pasportu stavby) podle § 125 zák. č. 183/2016 Sb.

Žádost o ověření zjednodušené projektové dokumentce (pasportu stavby).pdf

Formuláře – Územní plánování

Žádost k pořízení regulačního plánu

Žádost k pořízení regulačního plánu.doc

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci.doc

Žádost o vydání regulačního plánu

Žádost o vydání regulačního plánu.doc

Formuláře - Správa majetku

Žádost o pronájem pozemku na vybudování odstavné, manipulační plochy k rodinnému domu

Žádost o pronájem pozemku na vybudování odstavné, manipulační plochy k rodinnému domu.docx

Stránka