Obsah

Formuláře

Formuláře - Stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.docx

Prohlášení o dokončení stavby

Prohlášení o dokončení stavby.pdf

Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o povolení změny stavby před dokončením.pdf

Žádost o ověření zjednodušené projektové dokumentce (pasportu stavby) podle § 125 zák. č. 183/2016 Sb.

Žádost o ověření zjednodušené projektové dokumentce (pasportu stavby).pdf

Formuláře – Územní plánování

Žádost k pořízení regulačního plánu

Žádost k pořízení regulačního plánu.doc

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci.doc

Žádost o vydání regulačního plánu

Žádost o vydání regulačního plánu.doc

Formuláře - Správa majetku

Žádost o pronájem pozemku na vybudování odstavné, manipulační plochy k rodinnému domu

Žádost o pronájem pozemku na vybudování odstavné, manipulační plochy k rodinnému domu.docx

Žádost pronájem městkého pozemku

Žádost pronájem městkého pozemku.docx

Žádost o odkup městského pozemku

Žádost o odkup městského pozemku.docx

Žádost o byt

Žádost o byt.doc

Žádost o výměnu bytů

Žádost o výměnu bytů.doc

Žádost o souhlas města Valtice s navrhovaným stavebním záměrem

Žádost o souhlas města Valtice s navrhovaným stavebním záměrem.doc

Formuláře - Městská policie

Příloha č. 1 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty a návštěvnické stání

Příloha č. 1 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty a návštěvnické stání.docx

Příloha č. 2 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro abonenty a vlastníky nemovitostí

Příloha č. 2 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro abonenty a vlastníky nemovitostí.docx

Příloha č. 3 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty využívajcí služeb pečovatele

Příloha č. 3 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty využívajcí služeb pečovatele.docx

Stránka