Obsah

Formuláře

Formuláře - Stavební úřad

Prohlášení o dokončení stavby

Prohlášení o dokončení stavby.pdf

Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o povolení změny stavby před dokončením.pdf

Formuláře – Územní plánování

Žádost k pořízení regulačního plánu

Žádost k pořízení regulačního plánu.doc

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci.doc

Žádost o vydání regulačního plánu

Žádost o vydání regulačního plánu.doc

Formuláře - Správa majetku

Žádost o pronájem pozemku na vybudování odstavné, manipulační plochy k rodinnému domu

Žádost o pronájem pozemku na vybudování odstavné, manipulační plochy k rodinnému domu.docx

Žádost pronájem městkého pozemku

Žádost pronájem městkého pozemku.docx

Žádost o odkup městského pozemku

Žádost o odkup městského pozemku.docx

Žádost o byt

Žádost o byt.doc

Žádost o výměnu bytů

Žádost o výměnu bytů.doc

Podklady - Domov pro seniory

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY VE VALTICÍCH

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY VE VALTICÍCH.doc

VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE

Příloha k žádosti o umístění do domova pro seniory

VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE.doc

VZOR- DOHODA O SPOLUÚČASTI NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ

VZOR- DOHODA O SPOLUÚČASTI NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ.doc

Vzor smlouvy o poskytování soc. služby

Vzor smlouvy o poskytování soc. služby.doc

Bodový systém DS Valtice pro zařazování žádostí do evidence

Vnitřní směrnice č. 10 - Příloha č. 1.pdf

Stránka