Obsah

Formuláře

Formuláře - Správa majetku

Žádost pronájem městkého pozemku

Žádost pronájem městkého pozemku.docx

Žádost o odkup městského pozemku

Žádost o odkup městského pozemku.docx

Žádost o byt

Žádost o byt.doc

Žádost o výměnu bytů

Žádost o výměnu bytů.doc

Žádost o souhlas města Valtice s navrhovaným stavebním záměrem

Žádost o souhlas města Valtice s navrhovaným stavebním záměrem.doc

Oznámení užívání veřejného prostranství

Žádost - Oznámení užívání veřejného prostranství.doc

Formuláře - Městská policie

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve městě Valtice

2021__Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve městě Valtice.pdf

Žádost o vydání parkovací karty - rezident

Žádost – parkovací karta – rezident.docx

Žádost o vydání parkovací karty - rezident

Žádost – parkovací karta – rezident.pdf

Žádost o vydání parkovací karty - abonent

Žádost – parkovací karta – abonent.docx

Žádost o vydání parkovací karty - abonent

Žádost – parkovací karta – abonent.pdf

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmu

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmu.docx

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmu

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmu.pdf

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení.pdf

Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění ve městě Valtice

Postup a metodika vydávání parkovaích oprávnění ve městě Valtice.docx.pdf

Příloha č. 1 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty a návštěvnické stání

Příloha č. 1 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty a návštěvnické stání.docx

Příloha č. 2 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro abonenty a vlastníky nemovitostí

Příloha č. 2 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro abonenty a vlastníky nemovitostí.docx

Příloha č. 3 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty využívajcí služeb pečovatele

Příloha č. 3 - Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty využívajcí služeb pečovatele.docx

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - společné jmění manželů

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - společné jmění manželů.docx

Stránka