Obsah

Formuláře

Formuláře - Životní prostředí

Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace - HAVÁRIE

Žádost o dodatečné zvláštní užívání místní komunikace – havárie IS.doc

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace.doc

Žádost o ZUK - zřízení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo

Žádost o ZUK – vyhrazené parkování osobě ZTP.doc

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o připojení k pozemní komunikaci.doc

Oznámení užívání veřejného prostranství

Žádost - Oznámení užívání veřejného prostranství.doc

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci.docx

Žádost o doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního

Žádost o doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního.docx

Žádost o povolení / závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení _závazné stanovisko _ke kácení dřevin rostoucích mimo les.docx

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev.docx

Žádost o souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci

z hlediska zákonů č. 114/1992 Sb., 13/1997 Sb.

Žádost o souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci.doc

Žádost o povolení k připojení pozemních komunikací zřízením křižovatky

Žádost o povolení k připojení pozemních komunikací zřízením křižovatky.docx

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - pro umístění inž. sítí

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – umístění inženýrských sítí.doc

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – pro umístění věcí

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – umístění věcí.doc

Formuláře - Stavební úřad

0-Smlouva o provedení stavby, vzor

0-Smlouva o provedení stavby, vzor (1).doc

0-Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

0-Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (1).rtf

0-Žádost o povolení výjimky

0-Žádost o povolení výjimky (1).rtf

0-Žádost o povolení výjimky

0-Žádost o povolení výjimky (2).rtf

0-Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas

0-Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas (2).rtf

Ohlášení odstranění

Ohlášení odstranění.docx

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby.docx

Stránka