Obsah

Formuláře

Formuláře - Stavební úřad

0-Smlouva o provedení stavby, vzor

0-Smlouva o provedení stavby, vzor (1).doc

0-Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

0-Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (1).rtf

0-Žádost o povolení výjimky

0-Žádost o povolení výjimky (1).rtf

0-Žádost o povolení výjimky

0-Žádost o povolení výjimky (2).rtf

0-Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas

0-Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas (2).rtf

Ohlášení odstranění

Ohlášení odstranění.docx

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby.docx

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora.docx

Oznámení záměru

Oznámení záměru.docx

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.docx

Společné oznámení záměru

Společné oznámení záměru.docx

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.docx

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.docx

Stránka