Obsah

Formuláře

Formuláře - Životní prostředí

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo.doc

Žádost o doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního

Žádost o doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního.docx

Žádost o povolení / závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení _závazné stanovisko _ke kácení dřevin rostoucích mimo les.docx

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev.docx

Žádost o souhrnné vyjádření k záměru

z hlediska zákonů č. 114/1992 Sb., 13/1997 Sb., 239/2000 Sb.,

Žádost o souhrnné vyjádření k záměru.docx

Formuláře - Stavební úřad

0-Smlouva o provedení stavby, vzor

0-Smlouva o provedení stavby, vzor (1).doc

0-Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

0-Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (1).rtf

0-Žádost o povolení výjimky

0-Žádost o povolení výjimky (1).rtf

0-Žádost o povolení výjimky

0-Žádost o povolení výjimky (2).rtf

0-Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas

0-Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas (2).rtf

Ohlášení odstranění

Ohlášení odstranění.docx

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby.docx

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora.docx

Oznámení záměru

Oznámení záměru.docx

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.docx

Společné oznámení záměru

Společné oznámení záměru.docx

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.docx

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx

Stránka