Obsah

Formuláře

Formuláře - odbor ekonomický

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby (1).docx

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice (1).doc

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI.pdf

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři.pdf

Místní poplatek z pobytu

Vyúčtování poplatku z pobytu - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 2021.doc

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o obecní byt – dotazník

Žádost o byt.doc

Žádost o schválení výměny bytu

Žádost o výměnu bytů.doc

Žádost o vrácení přeplatku za TKO

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU za TKO.docx

Informace k místním poplatkům v roce 2022

Informace k místním poplatkům v roce 2022.doc

Čestné prohlášení TKO 2022 držitel průkazu ZTP a ZTPP

čestné prohlášení TKO 2022- držitel průkazu ZTP a ZTPP.doc

Čestné prohlášení TKO 2022 osvobození cizina

čestné prohlášení TKO 2022 osvobození cizina.doc

Žádost o vrácení přeplatku za TKO v roce 2022

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU za TKO v roce 2022.docx

Přihláška k místnímu poplatku za psa

Přihláška k místnímu poplatku za psa - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu

Vyúčtování poplatku z pobytu - od 1.1.2022.doc

Žádost_ přenosná reklamní zařízení

Žádost _reklamní zařízení typu A.doc

Oznámení o odstranění_přenosná reklamní zařízení

Oznámení o odstranění _ zařízení typu A.doc

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu - formulář

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu - formulář.doc

Formuláře - Životní prostředí

Žádost o souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci

z hlediska zákonů č. 114/1992 Sb., 13/1997 Sb.

Žádost o souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci.doc

Stránka