Obsah

Formuláře

Formuláře - odbor ekonomický

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby (1).docx

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice (1).doc

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI.pdf

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři.pdf

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o obecní byt – dotazník

Žádost o byt.doc

Žádost o schválení výměny bytu

Žádost o výměnu bytů.doc

Informace k místním poplatkům v roce 2023

Informace k místním poplatkům v roce 2023..pdf

Čestné prohlášení TKO 2023 držitel průkazu ZTP a ZTPP

Čestné prohlášení TKO 2023 pro držitele průkazu ZTP, ZTTP.pdf

Čestné prohlášení TKO 2023 osvobození cizina

Čestné prohlášení TKO 2023 osvobození cizina.pdf

Žádost o vrácení přeplatku za TKO v roce 2023

Žádost o vrácení přeplatlu za TKO v roce 2023.pdf

Přihláška k místnímu poplatku za psa

Přihláška k místnímu poplatku za psa - formulář.doc

Odhláška z místního poplatku ze psů

Odhláška z místního poplatku ze psů - formulář.doc

Žádost_ přenosná reklamní zařízení

Žádost _reklamní zařízení typu A.doc

Oznámení o odstranění_přenosná reklamní zařízení

Oznámení o odstranění _ zařízení typu A.doc

Místní poplatek k pobytu - Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu-první registrace - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu - oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubyt. zařízení

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu - vyúčtování místního poplatku z pobytu

Vyúčtování poplatku z pobytu - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu - čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů - formulář.doc

Formuláře - Životní prostředí

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - pro stavební práce

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – provádění stavebních prací.doc

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - pro pořádání kulturních akcí

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace - kulturní akce.doc

Stránka