Obsah

Formuláře

Formuláře - odbor ekonomický

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby (1).docx

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice (1).doc

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI.pdf

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři.pdf

Informace k místnímu poplatku z pobytu v roce 2021

Informace k místnímu poplatku z pobytu v roce 2021.pdf

Čestné prohlášení poplatníka - komunální odpad 2021 cizina

Čestné prohlášení TKO 2021.doc

Čestné prohlášení poplatníkla - komunální odpad 2021 - držitel průkazu ZTP a ZTPP

Čestné prohlášení TKO 2021- držitel průkazu ZTP a ZTPP.doc

Místní poplatek z pobytu

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu od 1. 1. 2021.doc

Místní poplatek z pobytu

Vyúčtování poplatku z pobytu - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení - formulář.doc

Místní poplatek z pobytu

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 2021.doc

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o obecní byt – dotazník

Žádost o byt.doc

Žádost o schválení výměny bytu

Žádost o výměnu bytů.doc

Žádost o vrácení přeplatku za TKO

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU za TKO.docx

Formuláře - Životní prostředí

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.docx

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.docx

Oznámení užívání veřejného prostranství

Oznámení užívání veřejného prostranství.docx

Žádost o povolení / závazné stanovisko k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o povolení_závazné stanovisko_k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.docx

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace.docx

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci.docx

Stránka