Obsah

Formuláře

Formuláře - odbor ekonomický

Čestné prohlášení poplatníka

Čestné prohlášení poplatníka.pdf

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby (1).docx

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice (1).doc

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI.pdf

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři.pdf

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z ubytovací kapacity.doc

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů.doc

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity.doc

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Oznámení o ukončení poplatku z ubytovací kapacity.doc

Formuláře - Životní prostředí

Žádost o souhrnné vyjádření k záměru

z hlediska zákonů č. 114/1992 Sb., 13/1997 Sb., 239/2000 Sb.,

Žádost o souhrnné vyjádření k záměru.docx

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.docx

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.docx

Oznámení užívání veřejného prostranství

Oznámení užívání veřejného prostranství.docx

Žádost o povolení / závazné stanovisko k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o povolení_závazné stanovisko_k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.docx

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace.docx

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci.docx

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo.doc

Žádost o doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního

Žádost o doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního.docx

Žádost o povolení / závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení _závazné stanovisko _ke kácení dřevin rostoucích mimo les.docx

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev

Hlášení o trvalém stanovišti včelstev.docx

Stránka