Obsah

Formuláře

Formuláře - odbor ekonomický

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby

Objednávka čárových kódů na popelnicové nádoby (1).docx

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice

Žádost o poskytnutí půjčky - Bytový fond Valtice (1).doc

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI

KO - Přiznání k místnímu poplatku - CIZINCI.pdf

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři

KO - Přiznání k místnímu poplatku -Chalupáři.pdf

Místní poplatek z ubytovací kapacity 2019

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z ubytovací kapacity.doc

Místní poplatek z ubytovací kapacity 2019

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů.doc

Místní poplatek z ubytovací kapacity 2019

Vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity.doc

Místní poplatek z ubytovací kapacity 2019

Oznámení o ukončení poplatku z ubytovací kapacity.doc

Čestné prohlášení poplatníka - komunální odpad 2020 cizina

Čestné prohlášení TKO 2020 cizina.doc

Čestné prohlášení poplatníkla - komunální odpad 2020 - držitel průkazu ZTP a ZTPP

Čestné prohlášení TKO 2020- držitel průkazu ZTP a ZTPP.doc

Místní poplatek z pobytu

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu od 1. 1. 2020.doc

Místní poplatek z pobytu

Vyúčtování místního poplatku z pobytu.doc

Místní poplatek z pobytu

Oznámení o ukončení nebo přerušení činnosti ubytovacího zařízení.doc

Místní poplatek z pobytu

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 2020.doc

Formuláře - Životní prostředí

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.docx

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace.docx

Oznámení užívání veřejného prostranství

Oznámení užívání veřejného prostranství.docx

Žádost o povolení / závazné stanovisko k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o povolení_závazné stanovisko_k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.docx

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace.docx

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci

Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci.docx

Stránka