Obsah

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Valtice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Valtice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106_1999 -Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.pdf

Zpráva za rok 2020 o činnosti města Valtice v oblasti vyřizování stížností dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Zpráva za rok 2020 o činnosti města Valtice v oblasti vyřizování stížností dle zákona č. 500_2004 Sb., správní řád.pdf

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti města Valtice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti města Valtice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106_1999 Sb..pdf

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti města Valtice v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti města Valtice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu kminformacím ve znění pozdějších předpisů.pdf

Zpráva za rok 2021 o činnosti města Valtice v oblasti vyřizování stížností dle zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád

Zpráva za rok 2021 o činnosti města Valtice v oblasti vyřizování stížností dle zákona č.500-2004 Sb., správní řád.pdf

Stránka