Obsah

Valtická krojovaná společnost

Valtická krojovaná společnost vznikla z potřeby uchovat a rozvíjet kulturní tradice ve Valticích. Několik nadšenců uspořádalo krojované hody v roce 1998, rok na to byla založena Valtická krojovaná společnost.  

 

Cílem tohoto občanského sdružení je péče členů o rozvoj a zachování lidových a folklorních tradic ve Valticích, výchova mládeže ke zdravému patriotismu spojená s nácvikem lidových písní a tanců.

 

Členové krojované společnosti vystupují nejen na různých akcích ve Valticích, ale reprezentují Valtice v blízkém i širokém okolí, ženský a mužský sbor je zván do okolních obcí na různé akce vinobraní,   předhodová zpívání a setkávají se s příznivci folkloru z celé jižní Moravy.

 

Chasa navštěvuje v okolí hody a hodky, jezdí na tzv. “přespole“.

 

V roce 2010 jsme získali cenu diváků za „Nejoblíbenější soubor z ČR“ na Mezinárodním folklorním festivalu v Klatovech, letos u příležitosti 820 let města Valtic jsme byli oceněni za příkladnou reprezentaci Valtic v oblasti folkloru.

 

Valtická krojovaná společnost v součastné době má 62 členů.                     

Krojovaná chasa a mužáci tj. mužský a ženský sbor a ostatní členové.

 

Chasa  – svobodná děvčata a chlapci ve věku od 15 let. Jejich počet se mění, každoročně přibývají noví členové a někteří končí nebo se naopak zařazují mezi mužáky. Každý rok je v chase voleno nové vedení ve formě hlavních stárků a stárek. Valtická chasa má dva hlavní páry. Dívky (1. a 2. stárka) jsou voleny na krojované hody v srpnu a chlapci (1. a 2. stárek) na Štěpána (tj. 26. prosince).

 

Mužáci –   ženatí členové, vdané členky

 

Ženský pěvecký sbor – ženský sbor “Výběr z bobulí“ vznikl v lednu 2007. Třináct maminek a babiček  spojuje především láska a chuť ke zpívání a k lidovým písním. Uměleckou vedoucí je Petra Radkovičová.  Repertoár tvoří písně z Podluží, a to nejen krásné táhlé, ale i odvážnější úpravy rychlejších variant, ženy v písních rády zabloudí i do okolních regionů.                Všemi písněmi prostupuje především láska, hravost a živost se všemi radostmi a strastmi života. Ženy vydaly zpěvník + CD „Trojhlasy“.

 

Mužský pěvecký sbor – mužský sbor je první folklórní pěvecký sbor ve Valticích. Vznikl na popud Ing. Petra Sláčaly. První vystoupení se uskutečnilo v květnu 2006 při oslavě Dne matek. Šestnáct valtických zpěváků posíleno prvním úspěchem, začalo brzy vystupovat v okolních obcích při různých příležitostech. Organizačním vedoucím je Ludvík Bartoš. V současné době se mohou spolu se svým sbormistrem Pavlem Uhrem, muzikantem z Lanžhota, pochlubit bohatým repertoárem lidových písní nejen z Podluží.

 

Mužský a ženský sbor „Výběr z bobulí“ ve spolupráci s CM Kapura nahráli CD „Začul sem já novinečku“.

 

Akce pořádané Valtickou krojovanou společností během roku:

  • krojový ples (leden),
  • fašank (únor),
  • předhodové  zpívání (červenec),
  • krojované hody (srpen),
  • dívčí vínek (listopad),
  • vánoční koncert.

 

Kontakty:

Předsedkyně - Šárka Babiszová, e-mail: valkrojspol@seznam.cz, tel. 608 546 902

Ženský sbor - Petra Radkovičová, e-mail: vyberzbobuli@gmail.com

Mužský sbor - Ludvík Bartoš, e-mail: ludvik.bartos@seznam.cz, tel. 777220561    

  

Odkaz na stránky: https://www.facebook.com/valtickakrojovanaspolecnost

 


Ilustrační foto z činnosti spolku: Zpívání v Senátu PČR 2013, Valtické hody, Vinařský fašank 

   1234

   5    78        6