Obsah

  Sportovní hala Valtice

     Venkovní hřiště bude otevřené od 15.dubna do 31.října.

 Ve všední dny ve školním roce bude volně dostupné od 15.00 - 19.00 hodin.

 O víkendech a o prázdninách bude volně dostupné od 10.00 - 19.00 hodin.

      

     PŘIJĎ SPORTOVAT

 

.

 

.

Ceník

Ceník  –  platnost od 1.7.2011

Pro objednávku haly nás prosím kontaktujte. Hala je vám k dispozici především pro florbal, volejbal, košíkovou, házenou, halový fotbal, tenis, stolní tenis a nohejbal.

CELODENNÍ   PRONÁJEM  MÁ  PŘEDNOST PŘED  ROZVRHEM

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MĚSTEM VALTICE PROSTŘEDNICTVÍ Organizační složky Technické služby

Sportovní hala, Mikulovská 997, Valtice 691 42

1. Pronájem nebytových prostor k nepodnikatelským sportovním účelům (kroužky, sportovní kluby, občanská sdružení, jednotlivci apod.)

Položka                              Měrná jednotka          Cena           DPH 21%                     Cena bez DPH

Krátkodobý pronájem 1      1 hodina                    500,- Kč      Osvobozeno                   500,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2     1 hodina                    400,- Kč      Osvobozeno                   400,- Kč

Celodenní pronájem            9:00 – 21:00             5000,- Kč    Osvobozeno                   5000,- Kč

Tenis                                    1 hodina                   350,- Kč      Osvobozeno                   350,- Kč

Badminton – 1 kurt             1 hodina                   160,- Kč      Osvobozeno                   160,- Kč

Stolní tenis – 1 stůl             1 hodina                   120,- Kč      Osvobozeno                   120,- Kč


Vysvětlivky k tabulkám č.1, 2,:

1 – jednotlivé vstupy

2 –na smlouvu- minimálně 10 vstupů po dobu platnosti smlouvy

 

 

2. Pronájem nebytových prostor k podnikatelským sportovním účelům (výuka sportovních dovedností, hromadná cvičení a obdobné aktivity, kde účastníci platí za účast na sportovní  aktivitě cvičiteli/trenérovi poplatek)

Položka                             Měrná jednotka        Počet účastníků/cena   DPH 21%       Cena bez DPH

Krátkodobý pronájem  1   1 hodina                   do 30/600,- Kč              Osvobozeno   600,- Kč

Krátkodobý pronájem  1   1 hodina                   do 50/1200,- Kč            Osvobozeno   1200,- Kč

Krátkodobý pronájem  1   1 hodina                   do 100/1800,-Kč           Osvobozeno   1800,- Kč

Krátkodobý pronájem  1   1 hodina                   nad 100/2400,- Kč        Osvobozeno   2400,- Kč

Dlouhodobý pronájem  2  1 hodina                   do 30/500,- Kč              Osvobozeno   500,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2   1 hodina                   do 50/1000,- Kč            Osvobozeno   1000,- Kč

Dlouhodobý pronájem  2  1 hodina                   do 100/1500,- Kč          Osvobozeno   1500,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2   1 hodina                   nad 100/2000,- Kč        Osvobozeno   2000,- Kč

Celodenní pronájem         9:00 – 21:00             7000,- Kč                       Osvobozeno   7000,- Kč

 

BADMINTON

Položka                          Měrná jednotka         Cena/počet kurtů            DPH 21%       Cena bez DPH

Badminton                     1 hodina                    160,- Kč/ 1kurt               Osvobozeno    160,- Kč

Badminton – 1              1 hodina                     120,- Kč/ 1 kurt             Osvobozeno     120,- Kč

Vysvětlivky k tabulce:

1 – při uzavření dlouhodobé smlouvy na jeden kurt ( minimálně deset vstupů po dobu platnosti smlouvy ) je cena na hodinu stanovena na 120,- Kč/ 1 kurt.

  Schváleno Radou města Valtice č.43 ze dne  22.11.2017

3. Pronájem nebytových prostor – místnost pro občerstvení

 

Položka                        Měrná jednotka                 Cena               DPH 21%               Cena s DPH

Celodenní pronájem    9:00 – 21:00                     413.30- Kč      86.70- Kč               500,- Kč

 

Schváleno Radou města Valtice č. 8 ze dne 9. 5. 2011 s účinností od 1. 7. 2011

Ing. Pavel Trojan

starosta města Valtice

 

Příloha č. 10

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MĚSTEM VALTICE PROSTŘEDNICTVÍM Organizační složky Technické služby

Sportovní hřiště venkovní, Mikulovská 997, Valtice 691 42

1. Pronájem nebytových prostor k nepodnikatelským sportovním účelům (kroužky, sportovní kluby, občanská sdružení, jednotlivci apod.)

Položka1                      Měrná jednotka              Cena/počet kurtů2     DPH 21%       Cena bez DPH

Hrací plocha/kurt         1 hodina                         200,- Kč/ 1kurt          Osvobozeno   200,- Kč
sportovního hřiště

Vysvětlivky k tabulce:

1 – hrací plocha sportovního hřiště je plocha kombinovaného kurtu na fotbal, tenis, házenou a basketbal a volejbalové kurty (po dostavění)

2 – od ceny jsou osvobozeny následující dny a hodiny v týdnu, kdy je sportovní hřiště dle provozního řádu v provozu:

1.1. Provozní doba sportovního hřiště a ceník:

15. dubna až 31. října, pondělí – pátek (8:00/10.00 - 21:00), sobota – neděle (10:00 - 21:00). Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby sportovního hřiště (technické důvody, klimatické podmínky apod.).

 

Pondělí až pátek (mimo červenec a srpen)

08:00 - 15:00 zdarma (základní škola, mateřská škola dle rozvrhu tělesné výchovy).

15:00 - 21:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let).

17:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

 

Sobota a neděle (mimo červenec a srpen)

10:00 – 21:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

10:00 – 21:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let). 

 

Pondělí až neděle (červenec a srpen)

10:00 – 14:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

10:00 – 21:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let) 

 

V ceně je zapůjčení sportovního vybavení hřiště (sítě, sloupky, branky, koše apod. a využití venkovního sociálního zařízení (WC, sprcha).

 

Vstup na workoutové hřiště je volný, bezplatný a je možný pouze v rámci otevírací doby sportovního hřiště. Každý uživatel workoutového hřiště je povinen řídit se nejen tímto provozním řádem, ale také provozním řádem workoutového hřiště, které je umístěno na viditelném místě v bezprostřední blízkosti workoutového hřiště.

 

Schváleno Radou města Valtice 20.5.2019

Ing. Pavel Trojan

starosta města Valtice