Obsah

     Sportovní hala Valtice

       OTEVŘENO za přísných hygienických podmínek a s omezením dle nařízení Ministerstva zdravotnictví.

 

       Pondělí - pátek:      8:00 - 21:00

       Sobota a neděle:   10:00 - 21:00

       Rezervace haly po domluvě den předem.

 

   Venkovní hřiště je otevřeno od 15.dubna do 31.řijna.

     - Ve všední dny ve školním roce je otevřeno od 15:00 - 19:00

     - O  víkendech a prázdninách je otevřeno od     10:00 - 19:00

      - Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby sportovního hřiště (technické důvody, klimatické podmínky apod.).

     

     • Ceník, návštěvní řád a ostatní pokyny níže. 

    

 

 

Omezení využívání sportovišť 
 
 

Vstup do prostor sportoviště se zakazuje osobám nesplňujícím O-N-T, osoby při skupinových lekcích od sebe musí udržovat 1,5 m rozestupy a provozovatel zajišťuje cirkulaci vzduchu

Dle bodu I/8 Ministerstvo zdravotnictví podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího.

 

 

 

Následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

   BOD I/16.

 Stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo proúčast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

  i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

  iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, snegativním výsledkem, nebo

f) osoba veškole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

     

  

  

   

     

  

 

  

   

Podle rozhodnutí z pondělí 12. dubna bude možné trénovat na jedné venkovní sportovní ploše maximálně ve 12 osobách, a to vždy jen ve dvojicích. Podrobnosti najdete v článku, který připravil Český florbal na základně aktuálně platných informací - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/koronavirus#sthash.t0qIx1UH.dpuf
Podle rozhodnutí z pondělí 12. dubna bude možné trénovat na jedné venkovní sportovní ploše maximálně ve 12 osobách, a to vždy jen ve dvojicích. Podrobnosti najdete v článku, který připravil Český florbal na základně aktuálně platných informací - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/koronavirus#sthash.t0qIx1UH.dpuf
Podle rozhodnutí z pondělí 12. dubna bude možné trénovat na jedné venkovní sportovní ploše maximálně ve 12 osobách, a to vždy jen ve dvojicích. Podrobnosti najdete v článku, který připravil Český florbal na základně aktuálně platných informací - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/koronavirus#sthash.t0qIx1UH.dpuf

  

 

 

       

  

  

 

.

 

.

Ceník

  Ceník  –  platnost od 01.09.2020

Pro objednávku haly nás prosím kontaktujte sporthala.val@seznam.cz . Hala je vám k dispozici především pro florbal, volejbal, košíkovou, házenou, halový fotbal, tenis, stolní tenis a nohejbal.

 CELODENNÍ   PRONÁJEM  MÁ  PŘEDNOST PŘED  ROZVRHEM!!!

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MĚSTEM VALTICE PROSTŘEDNICTVÍ 

Organizační složky Technické služby

Sportovní hala, Mikulovská 997, Valtice 691 42

 1. Pronájem nebytových prostor k nepodnikatelským sportovním účelům (kroužky, sportovní kluby, občanská sdružení, jednotlivci apod.)

Položka                              Měrná jednotka           Cena               DPH 21%                Cena bez DPH

Krátkodobý pronájem 1* -      1 hodina                  600,- Kč        Osvobozeno                   600,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2* -     1 hodina                  500,- Kč        Osvobozeno                   500,- Kč

Celodenní pronájem  -         9:00 – 21:00           6 000,- Kč        Osvobozeno                6 000,- Kč

1/2 sportovní plochy,

krátkodobý pronájem1* -      1 hodina                 500,- Kč          Osvobozeno                   500,- Kč

1/2 sportovní plochy,

dlouhodobý pronájem2* -    1 hodina                 400,- Kč          Osvobozeno                    400,- Kč

Tenis -                                   1 hodina                 350,- Kč          Osvobozeno                   350,- Kč

Stolní tenis - 1 stůl           1 hodina                  120,- Kč         Osvobozeno                    120,- Kč

Badminton - 1 kurt  1* -       1 hodina                  170,- Kč         Osvobozeno                    170,- Kč

Badminton - 1 kurt  2* -       1 hodina                  130,- Kč         Osvobozeno                    130,- Kč

 

 
Vysvětlivky k tabulkám č.1, 2,:

1* – jednotlivé vstupy

2* – na smlouvu- minimálně 10 vstupů po dobu platnosti smlouvy

 

 

 2. Pronájem nebytových prostor k podnikatelským sportovním účelům (výuka sportovních dovedností, hromadná cvičení a obdobné aktivity, kde účastníci platí za účast na sportovní  aktivitě cvičiteli/trenérovi poplatek)

Položka                            Měrná jednotka        Počet účastníků/cena      DPH 21%      Cena bez DPH

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina                      do 30/600,- Kč         Osvobozeno        600,- Kč

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina                   do 50/1 200,- Kč         Osvobozeno     1 200,- Kč

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina                  do 100/1 800,-Kč         Osvobozeno     1 800,- Kč

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina               nad 100/2 400,- Kč         Osvobozeno     2 400,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina                      do 30/500,- Kč         Osvobozeno        500,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina                   do 50/1 000,- Kč         Osvobozeno     1 000,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina                 do 100/1 500,- Kč         Osvobozeno     1 500,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina               nad 100/2 000,- Kč         Osvobozeno     2 000,- Kč

Celodenní pronájem        9:00 – 21:00                         15 000,- Kč         Osvobozeno   15 000,- Kč

 

Vysvětlivky k tabulkám č.1, 2,:

1* – jednotlivé vstupy

2* – na smlouvu- minimálně 10 vstupů po dobu platnosti smlouvy

 

 

3. Pronájem nebytových prostor – místnost pro občerstvení

Položka                        Měrná jednotka                 Cena               DPH 21%               Cena s DPH

Celodenní pronájem     9:00 – 21:00                  413.30- Kč        86.70- Kč                  500,- Kč

 

Schváleno Radou města Valtice č. 28 ze dne 8. 7. 2020 s účinností od 1. 9. 2020

Ing. Pavel Trojan

starosta města Valtice

 

 Příloha č. 10

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MĚSTEM VALTICE PROSTŘEDNICTVÍM Organizační složky Technické služby

Sportovní hřiště venkovní, Mikulovská 997, Valtice 691 42

1. Pronájem nebytových prostor k nepodnikatelským sportovním účelům (kroužky, sportovní kluby, občanská sdružení, jednotlivci apod.)

Položka1                      Měrná jednotka              Cena/počet kurtů2     DPH 21%       Cena bez DPH

Hrací plocha/kurt         1 hodina                         200,- Kč/ 1kurt          Osvobozeno   200,- Kč
sportovního hřiště

Vysvětlivky k tabulce:

1 – hrací plocha sportovního hřiště je plocha kombinovaného kurtu na fotbal, tenis, házenou a basketbal a volejbalové kurty (po dostavění)

2 – od ceny jsou osvobozeny následující dny a hodiny v týdnu, kdy je sportovní hřiště dle provozního řádu v provozu:

 1.1. Provozní doba sportovního hřiště a ceník:

15. dubna až 31. října, pondělí – pátek (8:00/10.00 - 20:00), sobota – neděle (10:00 - 20:00). Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby sportovního hřiště (technické důvody, klimatické podmínky apod.).

 

Pondělí až pátek (mimo červenec a srpen)

08:00 - 15:00 zdarma (základní škola, mateřská škola dle rozvrhu tělesné výchovy).

15:00 - 20:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let).

17:00 - 20:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

 

Sobota a neděle (mimo červenec a srpen)

10:00 – 20:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

10:00 – 20:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let). 

 

Pondělí až neděle (červenec a srpen)

10:00 – 14:00 na objednávku, cena 200,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

10:00 – 20:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let) 

 

V ceně je zapůjčení sportovního vybavení hřiště (sítě, sloupky, branky, koše apod. a využití venkovního sociálního zařízení (WC, sprcha).

 

Vstup na workoutové hřiště je volný, bezplatný a je možný pouze v rámci otevírací doby sportovního hřiště. Každý uživatel workoutového hřiště je povinen řídit se nejen tímto provozním řádem, ale také provozním řádem workoutového hřiště, které je umístěno na viditelném místě v bezprostřední blízkosti workoutového hřiště.

 

Schváleno Radou města Valtice 20.5.2019

Ing. Pavel Trojan

starosta města Valtice