Obsah

     Sportovní hala Valtice

  

       Pondělí - pátek:      8:00 - 21:00

       Sobota a neděle:   10:00 - 21:00

       Rezervace haly po domluvě den předem.

  

    

     

    

 

 

   Venkovní hřiště je otevřeno od 15.dubna do 31.řijna.

 

     - Ve všední dny ve školním roce je otevřeno od 15:00 - 19:00

     - O  víkendech a prázdninách je otevřeno od     10:00 - 19:00

      - Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby

       sportovního hřiště (technické důvody, klimatické podmínky apod.).

     

     • Ceník, návštěvní řád a ostatní pokyny níže. 

 

Podle rozhodnutí z pondělí 12. dubna bude možné trénovat na jedné venkovní sportovní ploše maximálně ve 12 osobách, a to vždy jen ve dvojicích. Podrobnosti najdete v článku, který připravil Český florbal na základně aktuálně platných informací - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/koronavirus#sthash.t0qIx1UH.dpuf
Podle rozhodnutí z pondělí 12. dubna bude možné trénovat na jedné venkovní sportovní ploše maximálně ve 12 osobách, a to vždy jen ve dvojicích. Podrobnosti najdete v článku, který připravil Český florbal na základně aktuálně platných informací - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/koronavirus#sthash.t0qIx1UH.dpuf
Podle rozhodnutí z pondělí 12. dubna bude možné trénovat na jedné venkovní sportovní ploše maximálně ve 12 osobách, a to vždy jen ve dvojicích. Podrobnosti najdete v článku, který připravil Český florbal na základně aktuálně platných informací - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/koronavirus#sthash.t0qIx1UH.dpuf

          .

 

        .

CENÍK

 

  Ceník  –  platnost od 01.01.2023

 

Pro objednávku haly nás prosím kontaktujte sporthala.val@seznam.cz . Hala je vám k dispozici především pro florbal, volejbal, košíkovou, házenou, halový fotbal, tenis, stolní tenis, badminton a nohejbal.

 CELODENNÍ   PRONÁJEM  MÁ  PŘEDNOST PŘED  ROZVRHEM!!!

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MĚSTEM VALTICE PROSTŘEDNICTVÍ 

Organizační složky Technické služby

Sportovní hala, Mikulovská 997, Valtice 691 42

 1. Pronájem nebytových prostor k nepodnikatelským sportovním účelům (kroužky, sportovní kluby, občanská sdružení, jednotlivci apod.)

Položka                              Měrná jednotka           Cena               DPH 21%                Cena bez DPH

Krátkodobý pronájem 1* -      1 hodina                  900,- Kč        Osvobozeno                   900,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2* -     1 hodina                  750,- Kč        Osvobozeno                   750,- Kč

Celodenní pronájem  -         9:00 – 21:00           9 000,- Kč        Osvobozeno                9 000,- Kč

1/2 sportovní plochy,

krátkodobý pronájem1* -      1 hodina                 750,- Kč          Osvobozeno                   750,- Kč

1/2 sportovní plochy,

dlouhodobý pronájem2* -    1 hodina                 600,- Kč          Osvobozeno                    600,- Kč

Tenis -                                   1 hodina                 525,- Kč          Osvobozeno                   525,- Kč

Stolní tenis - 1 stůl           1 hodina                  180,- Kč         Osvobozeno                    180,- Kč

Badminton - 1 kurt  1* -       1 hodina                  255,- Kč         Osvobozeno                    255,- Kč

Badminton - 1 kurt  2* -       1 hodina                  195,- Kč         Osvobozeno                    195,- Kč

 

 
Vysvětlivky k tabulkám č.1, 2,:

1* – jednotlivé vstupy

2* – na smlouvu- minimálně 10 vstupů po dobu platnosti smlouvy

 

 

 2. Pronájem nebytových prostor k podnikatelským sportovním účelům (výuka sportovních dovedností, hromadná cvičení a obdobné aktivity, kde účastníci platí za účast na sportovní  aktivitě cvičiteli/trenérovi poplatek)

Položka                            Měrná jednotka        Počet účastníků/cena      DPH 21%      Cena bez DPH

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina                      do 30/900,- Kč         Osvobozeno        900,- Kč

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina                   do 50/1 800,- Kč         Osvobozeno     1 800,- Kč

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina                  do 100/2 700,-Kč         Osvobozeno     2 700,- Kč

Krátkodobý pronájem  1*    1 hodina               nad 100/3 600,- Kč         Osvobozeno     3 600,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina                      do 30/750,- Kč         Osvobozeno        750,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina                   do 50/1 500,- Kč         Osvobozeno     1 500,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina                 do 100/2 250,- Kč         Osvobozeno     2 250,- Kč

Dlouhodobý pronájem 2*    1 hodina               nad 100/3 000,- Kč         Osvobozeno     3 000,- Kč

Celodenní pronájem        9:00 – 21:00                         18 000,- Kč         Osvobozeno   18 000,- Kč

 

Vysvětlivky k tabulkám č.1, 2,:

1* – jednotlivé vstupy

2* – na smlouvu- minimálně 10 vstupů po dobu platnosti smlouvy

 

 

3. Pronájem nebytových prostor – místnost pro občerstvení

Položka                        Měrná jednotka                 Cena               DPH 21%               Cena s DPH

Celodenní pronájem     9:00 – 21:00                   619,83 Kč        130,17Kč                  750,- Kč

 

Schváleno Radou města Valtice č. 60 ze dne 10.10.2022 s účinností od 1. 1. 2023

Ing. Pavel Trojan

starosta města Valtice

 

 Příloha č. 10

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB MĚSTEM VALTICE PROSTŘEDNICTVÍM Organizační složky Technické služby

Sportovní hřiště venkovní, Mikulovská 997, Valtice 691 42

1. Pronájem nebytových prostor k nepodnikatelským sportovním účelům (kroužky, sportovní kluby, občanská sdružení, jednotlivci apod.)

Položka1                      Měrná jednotka              Cena/počet kurtů2     DPH 21%       Cena bez DPH

Hrací plocha/kurt         1 hodina                         250,- Kč/ 1kurt          Osvobozeno   250,- Kč
sportovního hřiště

Vysvětlivky k tabulce:

1 – hrací plocha sportovního hřiště je plocha kombinovaného kurtu na fotbal, tenis, házenou a basketbal a volejbalové kurty (po dostavění)

2 – od ceny jsou osvobozeny následující dny a hodiny v týdnu, kdy je sportovní hřiště dle provozního řádu v provozu:

 1.1. Provozní doba sportovního hřiště a ceník:

15. dubna až 31. října, pondělí – pátek (8:00/10.00 - 19:00), sobota – neděle (10:00 - 19:00). Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby sportovního hřiště (technické důvody, klimatické podmínky apod.).

 

Pondělí až pátek (mimo červenec a srpen)

08:00 - 15:00 zdarma (základní škola, mateřská škola dle rozvrhu tělesné výchovy).

15:00 - 19:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let).

17:00 - 19:00 na objednávku, cena 250,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

 

Sobota a neděle (mimo červenec a srpen)

10:00 – 19:00 na objednávku, cena 250,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

10:00 – 19:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let). 

 

Pondělí až neděle (červenec a srpen)

10:00 – 14:00 na objednávku, cena 250,- Kč/hodina (veřejnost, sportovní kluby, občanská sdružení apod.). Platící má přednost před neorganizovanými skupinami mládeže v případě objednávky den předem.

10:00 – 19:00 zdarma (neorganizované skupiny, mimoškolní aktivity apod. do 18 let) 

 

V ceně je zapůjčení sportovního vybavení hřiště (sítě, sloupky, branky, koše apod. a využití venkovního sociálního zařízení (WC, sprcha).

 

Vstup na workoutové hřiště je volný, bezplatný a je možný pouze v rámci otevírací doby sportovního hřiště. Každý uživatel workoutového hřiště je povinen řídit se nejen tímto provozním řádem, ale také provozním řádem workoutového hřiště, které je umístěno na viditelném místě v bezprostřední blízkosti workoutového hřiště.

 

Schváleno Radou města Valtice č.60 ze dne 10.10.2022 s účinností od 1.1.2023

Ing. Pavel Trojan

starosta města Valtice