Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.pdf

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.pdf

Stránka

  • 1