Obsah

Obecně závazné vyhlášky

2011 a starší

OZV č. 2/2005 o závazné části změny č. 1 územníhho plánu sídelního útvaru Valtice – Úvaly, kterou se mění a doplňuje vyhláška ze dne 25. 6. 1998, o závazné části územního plánu sídelního útvaru Valtice – Úvaly

16 vyhl.2r.2005.pdf

OZV č. 1/2005, o závazné části změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Valtice, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2000, o závazných částech změny č. 1 územního plánu města Valtice

17 vyhlaska1r.2005.pdf

OZV č. 1/2004, kterou se vydává Požární řád města

18 vyhlaska-policie.pdf

OZV č. 2/2003 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve Valticích

19 ozv22003.doc

OZV č. 1/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve Valticích

20 ozv12003.doc

OZV č. 4/1997 o městské policii

21 vyhlaska199704.doc

Stránka