Obsah

Obecně závazné vyhlášky

2021

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města č. 1_2021 o místním poplatku z pobytu.pdf

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodařství.pdf

OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 3_2021 o stanovení obecního systému odp. hosp+příloha 2023.pdf

2020

Obecně závazná vyhláška města Valtice č. 3/2020, o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 3_2020.pdf

2019

Obecně závazná vyhláška města Valtice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

OZV č. 1-2019.pdf

2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška č. 1_2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností.pdf

2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území města Valtice a na území Úvaly u Valtic

1-2015.pdf

2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Valtice č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1 2014, kterou se zrušuje závazná vyhláška města Valtice č. 2 2011.pdf

2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatích

Obecně závazná vyhláška č. 1-2013 o místních poplatcích.pdf

2011 a starší

OZV č. 1/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

07 vyhl.1-r.-2009.pdf

OZV č. 1/2007, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002, kterou se vydává Řád pohřebiště ve Valticích a OZV č. 2/2002, kterou se mění OZV č. 1/2002 – Řád pohřebiště ve Valticích

12 1-2007.pdf

OZV č. 3/2006 o závazné části změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Valtice, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000, o závazných částech změny č. 1 územního plánu města Valtice, kterou mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1

13 ozv-32006.doc

OZV č. 1/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

14 vyhlaska1-r.2006.pdf

OZV č. 3/2005 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

15 vyhl-3-r.-2005.pdf

OZV č. 2/2005 o závazné části změny č. 1 územníhho plánu sídelního útvaru Valtice – Úvaly, kterou se mění a doplňuje vyhláška ze dne 25. 6. 1998, o závazné části územního plánu sídelního útvaru Valtice – Úvaly

16 vyhl.2r.2005.pdf

OZV č. 1/2005, o závazné části změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Valtice, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2000, o závazných částech změny č. 1 územního plánu města Valtice

17 vyhlaska1r.2005.pdf

OZV č. 1/2004, kterou se vydává Požární řád města

18 vyhlaska-policie.pdf

OZV č. 2/2003 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve Valticích

19 ozv22003.doc

OZV č. 1/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve Valticích

20 ozv12003.doc

OZV č. 4/1997 o městské policii

21 vyhlaska199704.doc

Stránka

  • 1