Obsah

Nařízení

2021

Nařízení města Valtice č. 1/2021, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu

2021__Nařízení města Valtice č. 1_2021_s přílohami.pdf

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Valtice

2021__Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Valtice.pdf

Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve městě Valtice

2021__Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve městě Valtice.pdf

2015

Nařízení č. 3/2015 Zákaz podomního prodeje města Valtice

Nařízení č. 3-2015 Zákaz podomního prodeje.pdf

2011

Nařízení č. 1/2011 o zabezpečení schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic v zimním období na území města Valtic

1 narizenivaltice.pdf

2005

Nařízení města č.1/2005, kterým se stanovuje max. cena za přiložení a odstranění tech. prostředků

4 m12005.doc

Stránka

  • 1