Obsah

 

GRAFICKÁ ČÁST

Koncepce dopravní infastruktury - vyk03_d_C (154.12 kB)

Koncepce dopravní infrastruktur - vyk03_d_A (1.14 MB)

Koncepce dopravní infrstruktury - vyk03_d_B (560.55 kB)

Koncepce tech. infrastruktury - energetika a spoje - vyk05_e_B (404.87 kB)

Koncepce tech. infrastruktury - energetika a spoje - vyk05_e_C (135.18 kB)

Koncepce tech. infrastruktury - energetika a spoje- vyk05_e_A (823.75 kB)

Koncepce tech. infrastruktury - vodní hospodářství - vyk04_vh (1.92 MB)

Koordinační výkres - vyk07_koo_A (2.74 MB)

Koordinační výkres - vyk07_koo_B (1.62 MB)

Koordinační výkres - vyk07_koo_C (420.34 kB)

Návrh územního plán - vyk 02_hlavni_C (213.78 kB)

Návrh územního plánu - vyk02_hlavni_A (1.62 MB)

Návrh územního plánu - vyk02_hlavni_B (1018.39 kB)

Předpokládaný zábor ZFP a PUPFL - vyk08_zpf (1.47 MB)

Uspořádání krajiny - schéma 10_krajina (2.93 MB)

Výkres širších vztahů - vyk09_100 (5.99 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - vyk06_vps_B (407.42 kB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - vyk06_vps_C (129.42 kB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací .- vyk06_vps_A (838.85 kB)

Základní členění území - vyk 01 (760.7 kB)

 

TEXTOVÁ ČÁST

Odůvodnění_UP_Valtice_kVP (5.33 MB)

Hodnocení, soustava Natura 2000 - N2_Valtice_upr2022 (8.16 MB)

Řešení územního plánu - UP_Valtice_kVP (1.67 MB)

Vyhodnocení udržitelného rozvoje území - VVURU (2.32 MB)

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - SEA_Valtice_final (3.61 MB)