Obsah

Zpět

Číslo jednací: VAL-3168/2022/Nej

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí a poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 5. 8. 2022

Datum sejmutí: 22. 8. 2022

Zodpovídá: Barbora Smetanová

Zpět