Obsah

Socha sv. Kryštofa – obnova

Typ: ostatní
Sochu sv. Kryštofa se podařilo zachránit
Kulturní památka ve Valticích – Úvalech je opět svěží. Ze sochy odpadávala omítka, místy byla naprasklá.
Projekt na její obnovu byl zařazen do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností.

logo

Valtice/ Město Valtice v roce 2011 připravilo projekt obnovy kulturní památky s názvem Valtice – Úvaly,  Socha sv. Kryštofa.
Památka se nalézá v místní části města Valtice – Úvalech, poblíž tamního kostela. Stav sochy vyžadoval akutní odborné ošetření. Přistoupilo se tedy k obnově. Termín zahájení prací byl 1. 6. 2011, práce byly dokončeny 15. 11. 2011. Město v této souvislosti úspěšně zažádalo o zařazení projektu do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2011. Celkové náklady akce byly téměř 60 tisíc korun. Podpora z programu Ministerstva kultury činila 50 tisíc korun. Zbytek byl zafinancován z vlastních zdrojů.

 

Socha sv. Kryštofa

Autor je neznámý. Vznik 2. pol. 19. století. Architektonicko – figurální kompozice sestává ze zděného podstavce, profilovaného přechodového článku a vlastní figurální kompozice. Podstavec je hranolového tvaru šířky 1 m, hloubky 1 m, výšky 2,3 m, s rozšířenou základnou a jednoduchou římsou. Základ podstavce je tvořen mušlovým vápencem, který je pravděpodobně užit i ve hmotě podstavce spolu s pálenou cihlou. Podstavec je opatřen vápennou omítkou s vrstvami cementové malty ve spodní části. Na přechodovém článku je umístěna socha světce nesoucího Ježíška. Socha je vysekána z jemnozrnného vápence.


Stav památky před obnovou

Spodní část omítky podstavce byla do výšky asi 30 cm odtržena a místy odpadlá. Na podstavci chyběly drobné části modelace. Vápenný nátěr soklu byl místy smytý. Povrch omítky byl lokálně znečištěn porostem řas a lišejníků. Kámen sochy byl pokryt porostem řas a lišejníků, místy se objevily praskliny a chybějící modelace.

Ing. František Řačák

Odbor výstavby a životního prostředí


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 10:07
Autor: