Obsah

Radnice Valtice - oprava stropů a statické zajištění nad 3. nadzemním podlažím, obnova interiéru radnice, oprava podlah a dlažeb, opravy omítek a výmalby, výměna elektroinstalace - etapa 2013 a etapa 2014

Typ: ostatní
.

logo

Podrobnosti o projektu:

Název akce:

Radnice Valtice, oprava stropů a statické zajištění nad 3. nadzemním podlažím, obnova interiéru radnice, oprava podlah a dlažeb, opravy omítek a výmalby, výměna elektroinstalace - etapa 2013 a etapa 2014

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo kultury ČR

Příjemce dotace:  

Město Valtice

Projektant:                            

-----------------

Administrátor dotace:

Město Valtice, odbor výstavby a ŽP

Stavební dozor:

----------------------

Celkové náklady:

4 622 029,00

Celkové uznatelné náklady ve výši přiznaného příspěvku poskytovatele MK ČR:

1 123 000,00

Vlastní podíl příjemce příspěvku:

3 499 029,00

Výše příspěvku za období 2013 a 2014 z Ministerstva kultury ČR:                 

1 123 000,00

Popis projektu:

Město Valtice obdrželo v roce 2013 finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ pro městskou památkovou zónu Valtice ve výši Kč 495 000,00 s ÚZ 34054. Dle usnesení zastupitelstva byla částka ve výši Kč 495 000,00 určena na akci názvem „Budova radnice Valtice, objekt 02, obnova interiéru a statické zajištění stropní konstrukce 3. NP, etapa 2013“. Práce byly velmi rozsáhlé a finančně náročné, proto byly rozděleny do dvou etap v letech 2013 - 2014. Na základě Rozhodnutí MK ČR ze dne 25. 08. 2014 byl přiznán příspěvek ve výši Kč 628 000,00. Práce započaly mykologickým průzkumem stropů v prostorách radnice a dále restaurátorským průzkumem původní výmalby v zasedací místnosti a saloncích. Na základě mykologického průzkumu byly provedeny výměny stropních nosníků. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci těchto prostor - chodba u obřadní síně, velká zasedací místnost, modrý a žlutý salonek, šatna mezi nimi a obřadní síň. Z vlastních zdrojů byla obnovena elektroinstalace a nainstalováno nové osvětlení v zasedací místnosti, dále obnoveny parketové podlahy a prostory byly nově vybaveny nábytkem a doplňky. Hlavním dodavatelem díla byla společnost ARCHATT, s.r.o., Vídeňská 127, Brno, IČ 46960180. 

Termín zahájení prací:

10/2013

Termín ukončení prací:

04/2014


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 09:48
Autor: Vlasta Burská