Obsah

Propagační materiály pro Turistické informační centrum Valtice

Typ: ostatní
Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši Kč 25 000,- na výrobu propagační materiálů na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071073/21/ORR.

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2021

Spolufinancováno Jihomoravským krajem dle smlouvy

č. JMK071073/21/ORR

 

Název akce:

 

Výroba tištěných propagačních materiálů a upomínkových předmětů

 

Poskytovatel dotace:

 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

 

Příjemce dotace:

 

město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

Zhotovitel:

EUROPRINTY spol. s r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČ 26685451

Bronislav Samson, Konec 268/14, 691 43 Tvrdonice, IČ 43377246

 

Celkové náklady:

 

53 275,00 Kč

 

Výše dotace od poskytovatele:

 

25 000,00 Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na zpracování propagačního materiálu, který bude zábavnou formou upoutávat pozornost turistů a návštěvníků. Věříme, že mapka města povzbudí zvědavost návštěvníků k podrobnějšímu prozkoumání města Valtice. V rámci projektu bylo zpracováno video, které mapuje město a LVA. Video je promítáno v délce 15 minut v Turistickém informačním centu Valtice.

Termín realizace projektu:

01/2021 - 12/2021

 

 

Fotografie Fotografie


Přílohy

Vytvořeno: 12. 1. 2022
Poslední aktualizace: 12. 1. 2022 08:47
Autor: