Obsah

Program regenerace městské památkové zóny Valtice

Typ: ostatní
Program regenerace městské památkové zóny Valtice
Celkové hodnocení dvaceti let regenerace městské památkové zóny Valtice je velmi pozitivní. Díky tomuto programu se postupně opravují historické městské hradby, budova radnice a Špitál milosrdných sester. Pracovní skupinu tvoří lidé, kteří mají jednak odborné znalosti (architekt a stavař), dále jsou v ní zastoupeni lidé se znalostmi péče o památky a historie města. Program regenerace pro město Valtice je aktuálně zpracován na období 5 let do r. 2015. Jsou v něm zastoupeny památky jak v majetku města, tak i v soukromém vlastnictví, či ve vlastnictví státu.

logo

Město Valtice pravidelně žádá o poskytnutí dotace z tohoto programu a jako zdroj pro spolufinancování jsou použity prostředky z rozpočtu města. Město zadává odborným firmám vyhotovení řady posudků, expertíz a průzkumů. Všechny zamýšlené kroky jsou konzultovány s památkovou péčí, která je každých 14 dní přítomna na radnici.

Městské hradby
Zrekonstruované hradby tvoří na několika místech přirozenou součást městského prostranství a plynule navazují na některé historické budovy jako kostel, farní stodola a další. Dokreslují tak bohatou a slavnou historii města.
Obnova městských hradeb zahrnuje ulice Zámecká, Kopečná, Břeclavská. Poslední etapa se uskutečnila v roce 2011, kdy se opravovaly hradby na ulici Kopečná.

Budova radnice 
U budovy radnice postupnými dílčími kroky dochází k regeneraci jak interiérů, tak i venkovní části budovy. Napravují se tak necitlivé a hrubé zásahy do budovy v minulých letech a rovněž se prodlužuje životnost budovy. Regenerace budovy zahrne v příštím roce obřadní síň a zasedací místnost pro konání zastupitelstva a stanou se tak reprezentativními prostory.
IX. etapa z roku 2011 se zaměřila na obnovu výplní venkovních otvorů ve dvorní fasádě.


Příklady obnovy přehledně
Název: Obnova budovy radnice
Využití: Městský úřad, knihovna, městská policie
Období realizace: 2000–2011
Autor: Ing. Josef Vlk, ARCHATT, s.r.o. Brno
Realizační firma: ARCHATT, s.r.o. Ostopovice
Celkové náklady: 11.371.000 Kč, z toho podpora z PR 4.919.000 Kč, jiné zdroje 6.452.000 Kč

Název: Obnova městského opevnění v ulici Zámecká, Kopečná, Břeclavská
Využití: Hradby – turistická zajímavost
Období realizace: 2004–2011
Autor: ATLAS - projekční ateliér, s.r.o. Brno
Realizační firma: ARCHATT, s.r.o. Ostopovice
Celkové náklady: 1.752.000 Kč, z toho podpora z PR 826.000 Kč, jiné zdroje 926.000 Kč

Další příklady obnovy památek v rámci MPZ od roku 1992
Mariánská poklona v ulici Petra Bezruče - kaplička (1995)
Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí (1995–1998)
Neptunova kašna v ulici Sklepní (1996–1998)
Sloup panny Marie - morový sloup na náměstí (1997–1998)
Obnova budovy Špitál milosrdných sester na ulici Mikulovská - bytový dům (1999–2001)

Ing. Pavel Trojan

starosta města - kontaktní osoba

Odbor výstavby a životního prostředí


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 10:11
Autor: Mgr. Přemysl Spěvák