Obsah

Niva Svodnice nad Úvalským rybníkem - zlepšení přírodních poměrů v EVL

Typ: ostatní
.

 Podrobnosti o projektu:

logo  

Název akce:

Niva Svodnice nad Úvalským rybníkem – zlepšení přírodních poměru v EVL

Poskytovatel dotace:

Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace:  

Město Valtice

Projektant:                            

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Administrátor dotace:

ACCON managers  & partners, s.r.o.

Stavební dozor:

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Celkové náklady:

1,941.760,00 Kč

Celkové uznatelné náklady:

1,886.908,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady:

54.852,. Kč

Výše dotace ze SFDI:                 

1,521.611,90 Kč

Podíl města Valtice:

420.148,10 Kč

Popis projektu:

Nařízením vlády č. 132/2005 Sb. byl Úvalský rybník a jeho okolí, zařazen do seznamu evropsky významných lokalit v rámci Programu Natura.

V souvislosti s přípravou vyhlášení lokality za přírodní památku byly v roce 2009 provedeny inventarizační průzkumy z oborů botanika, entomologie, herpetologie (nauka o plazech), batrachologie (nauka o obojživelnících) a ornitologie. V roce 2008 byly vytvořeny z prostředků Programu péče o krajinu tůně pro obojživelníky v louce nad rybníkem a v rákosině.

V rámci 27. výzvy Operačního programu životního prostředí byl připraven projekt “Niva Svodnice nad Úvalským rybníkem – zlepšení přírodních poměrů v EVL“ (žadatel: Město Valtice, zpracovatel projektu: Aqua Centrum Břeclav, a.s.), který spočíval ve vybudování několika samostatných periodicky se zavlažujících tůní na pozemcích ve vlastnictví města.

Kuňka ohnivá je ubývající druh obojživelníka, jehož populace jsou závislé na dostatku vodních ploch bez intenzívního rybářského hospodaření. Nepříznivý stav populací kuňky ohnivé je způsoben zejména celkovými změnami vodního režimu krajiny, jako je celkový úbytek vody v důsledku plošného odvodňování, znečištění a likvidaci malých vodních ploch.

Termín zahájení prací:

Leden 2014

Termín ukončení prací:

Březen 2014


Příloha

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 09:54
Autor: Vlasta Burská