Obsah

„ Modernizace učeben fyziky a přírodopisu“

Typ: ostatní
„ZŠ Valtice, nám. Svobody 38, Valtice – Modernizace učeben biologie a fyziky.“ 1Jedná se o modernizaci učeben fyziky a přírodopisu ZŠ Valtice. Projekt obsahuje stavební část (elektro, podlahy, rozvody vody apod.) a vybavení tříd technikou (PC, promítací a stínící technika, interaktivní tabule, nábytek, židle apod.)
Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

Loga

Název projektu:

„Modernizace učeben fyziky a přírodopisu“

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009361

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj, 11703 Integrovaný regionální operační program

Příjemce dotace:

Město Valtice, Náměstí Svobody 21, 691 742 Valtice

Projektant:

Ing. Adam Kurdík, Sklepní 253, 691 42 Valtice

Autorský dozor:

Ing. Adam Kurdík, Sklepní 253, 691 42 Valtice

Dodavatel:

Truhlářství, podlahářství-Pavel Palínek, nám. Svobody 935, 691 42 Valtice, IČ: 6755351

Celkové náklady:

3 667 146,33 Kč včetně DPH

Celkové uznatelné náklady:

3 630 846,33 Kč včetně DPH

Popis projektu:

 

 

 

Smyslem projektu je za pomocí nových metod výuky a moderních technologií, vylepšit výuku předmětů v oblasti přírodních věd (přírodopis, biologie, chemie, fyzika, zeměpis apod.) a v souvislosti s tímto zaměřením zlepšit a prohloubit využívání digitálních technologií. Dojde k modernizaci učebny přírodopisu a fyziky včetně nákupu příslušného vybavení (koupě didaktické techniky a vybavení do odborných učeben). Mezi další aktivitu patří i nezbytné stavební úpravy v rámci obou učeben.

 

Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Valtice, a to prostřednictvím modernizace stávajících odborných učeben. Mezi dílčí cíle projektu tak patří:

- vytvoření zázemí pro praktickou odbornou výuku

- posílení experimentální a praktické složky výuky

- atraktivnění výuky

- využití odbornosti pedagogů

- zkvalitnění výuky

- zvýšení využití digitálních technologií ve výuce

 

Výsledky projektu:

Mezi hlavní výsledky projektu patří:

- modernizované učebny pro předměty přírodopis a další předměty přírodních věd včetně fyziky,

- nákup příslušného vybavení a didaktické techniky pro výuku jmenovaných odborných předmětů,

- modernizace odborného kabinetu přírodopisu.

Na výše uvedený projekt byla poskytována finanční podpora z EU.

 

Termín zahájení a ukončení prací:

23/06/2020 až 30/09/2020

 

Uč. fyziky 1

Uč. fyziky 2

Uč. přírodopisu 1

Uč. přírodopisu 2

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 3


Příloha

Vytvořeno: 29. 10. 2020
Poslední aktualizace: 24. 3. 2021 09:37
Autor: