Obsah

Komunikační propojení ulic U Rotundy a Josefská, Valtice

Typ: ostatní
PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2016 - 2017
Spolufinancováno Jihomoravským krajem dle smlouvy č. 041203/16/OKH

znak logo

Název akce:

Komunikační propojení ulic U Rotundy a Josefská, Valtice

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Příjemce dotace:

Město Valtice, Náměstí Svobody 21, 691 742 Valtice

Projektant:

Ing. Zbyněk Rabušic, P. Bezruče 359, 691 42 Valtice, IČ 60120428

Administrátor dotace:

-----------------------------------------------------------------------------

Stavební dozor:

-----------------------------------------------------------------------------

Dodavatel díla:

Stavební společnost Mutina Zdeněk, spol. s r.o., se sídlem Růžová 36, 691 42 Valtice, IČ 27675262

Celkové předpokládané náklady:

392 903,00 Kč včetně DPH

Celkové předpokládané uznatelné náklady:

392 903,00 Kč včetně DPH

Celkové neuznatelné náklady:

-----------------------------------------------------------------------------

Výše dotace od poskytovatele:

200 000,00 Kč

Podíl města Valtice:

192 903,00 Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování nového schodiště, které propojí dvě ulice, a to U Rotundy a Josefskou. Komunikační spojení dvou ulic U Rotundy a Josefská bylo řešeno chodníkem  z dlažby a ocelovým dvouramenným schodištěm s vloženou mezipodestou.

Realizace projektu proběhla v roce 2017.

Termín zahájení prací:

02/2017

Termín ukončení prací:

04/2017


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 09:36
Autor: Vlasta Burská