Obsah

Komplexní stavební úprava náměstí Svobody ve Valticích

Typ: ostatní
Valtické náměstí je již opravdu zelené.

Město na tento projekt získalo téměř 27 milionovou dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod v prioritní ose 3-udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Po necelém roce  stavebních prací má centrum Valtic všechny předpoklady k plnění své funkce veřejného prostranství s významnou rolí v oblasti kulturního a společenského života města. Náměstí je turistickým cílem, je zde prostor pro pořádání kulturních akcí, zóny klidu a odpočinku, místo nákupů i nepostradatelných parkovacích míst. Prostor náměstí Svobody je historickým jádrem městské památkové zóny s několika nemovitými kulturními památkami – Státní zámek, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, morový sloup, kašna, socha sv. Jana Nepomuckého a také budova radnice. Celý katastr města je jedním z center Lednicko-valtického areálu, zapsaného v seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Proto patří velký dík za podporu Regionální radě Jihovýchod, která nám rozhodnutím o přiznání dotace z fondů Evropské unie významně pomohla  přidat hodnotu, přidat náš podíl ke  zděděným hodnotám  minulých generací obyvatel tohoto území. Upravit náměstí cítili zastupitelé města, určitě i většina občanů, jako svou povinnost, a to jak vůči našim předchůdcům, tak pro nás současníky, ale také vůči budoucím generacím. Skončila jedna etapa, dost náročná, nastupuje další, časově mnohem delší, a troufám si říct, že i náročnější, tzn. tuto velkou investici udržet v pořádku a ochránit pořízený majetek. Ale to je naší samozřejmou povinností. Budou-li s vědomím odpovědnosti, pokory a úcty k tomuto dílu, k našemu náměstí přistupovat i občané, hlavně naši mladí spoluobčané a veselí turisté, tak pevně věřím, že valtické náměstí Svobody bude stále pěknější.

Ing. Terezie Lvová, starostka Valtic


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 13:40
Autor: