Obsah

Elektronická úřední deska města Valtice

Typ: ostatní
Podpořený projekt

Elektronická úřední deska města Valtice

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016844

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Primárním cílem projektu je zefektivnit a modernizovat komunikaci města Valtice s veřejností, tak aby bylo město maximálně přívětivou a otevřenou veřejnou institucí pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace, pořízením moderního nástroje eGovernmentu - elektronické úřední desky s realizací doprovodné vzdělávací aktivity se zaměřením na tyto nástroje.

Cílovými skupinami projektu jsou: zaměstnanci města, volení zástupci a veřejnost.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Plakát

Plakát A3 ke stažení

 

Název akce:

Elektronická úřední deska města Valtice

 

 

Poskytovatel dotace:

 

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Příjemce dotace:

 

město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

Zhotovitel:

 

 

Celkové náklady:

1 277 376,28 Kč

 

Výše dotace od poskytovatele:

 

1 213 507,45 Kč

Popis projektu:

 Primárním cílem projektu je zefektivnit a modernizovat komunikaci města Valtice s veřejností, tak aby bylo město maximálně přívětivou a otevřenou veřejnou institucí pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace, pořízením moderního nástroje eGovernmentu - elektronické úřední desky s realizací doprovodné vzdělávací aktivity se zaměřením na tyto nástroje.

Cílovými skupinami projektu jsou: zaměstnanci města, volení zástupci a veřejnost.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Termín realizace projektu:

1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 29. 3. 2021
Poslední aktualizace: 30. 3. 2021 10:07
Autor: Bohdana Rytířová