Obsah

)

Zprávy

první
ze 2
další poslední

Úprava a obnova zeleně ve Valticích

Oznámení a plán realizace projektu. Zahájení v roce 2009. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Komplexní stavební úprava náměstí Svobody ve Valticích

Valtické náměstí je již opravdu zelené. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Boží muka – Kaple P. Marie

Sgrafitová výzdoba od Rudolfa Gajdoše ve Valticích, restaurování sgrafita 2009 Zdeňkem Šmahelem celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Valticích

Akce realizovaná za finanční podpory fondů Evropské unie.
V rámci tohoto projektu byla provedena výměna oken a zateplení fasády na přístavbě budovy základní školy ve Valticích včetně tělocvičny. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 51 t/rok a k úspoře energie cca 915 GJ/rok. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Oranžové dětské hřiště U Žirafy

Akce realizovaná za finanční podpory Nadace ČEZ a místních sponzorů.
Realizace tohoto projektu proběhla v roce 2008. Největším dílem ve výši 500 000,- Kč přispěla Nadace ČEZ z programu Oranžové hřiště, částkou ve výši 240 000,- přispěli místní sponzoři z řad valtických podnikatelů, ale i fyzických osob, zbytek do 900 000,- Kč financovalo město. Slavnostní otevření hřiště se zábavně soutěžním programem pro děti v sobotu 5. září 2008 se setkalo s velmi kladnou odezvou u valtických dětí, rodičů, pozvaných hostů. Také většina valtických občanů oceňuje pořízení dětského hřiště.
Provozovatelem hřiště je Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice. Hřiště je volně bezplatně přístupné veřejnosti v denní době. Stanovená provozní doba je vyznačena při vstupu na hřiště tabulkou. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Nová třída Mateřské školy Jabloňová ve Valticích

Ukončení projektu – Tisková zpráva celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Sběrné středisko odpadů ve Valticích

Sběrné středisko odpadů (Sběrný dvůr) je navrženo v lokalitě Brody, v sousedství areálu čističky odpadních vod na ulici Mikulovské. Umístění SSO zapadá do plánované koncepce dané územním plánem města. Ve sběrném dvoře budou od občanů a podnikatelů vybírány a krátkodobě uloženy určité druhy odpadů kategorie O a N. Ty odpady, které budou schopny recyklace, budou předávány k druhotnému využití dále, ostatní odpady budou likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
první
ze 2
další poslední