Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Výroba a tisk propagačních materiálů pro TIC Valtice

Výroba skládaček s vinařskou, historickou, cyklistickou a zážitkovou tématikou. Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě Smlouvy č. JMK075928/22/ORR. celý text

ostatní | 17. 1. 2023 | Autor:
#

Valtice, Rudé armády – chodník a veřejné osvětlení

Nový chodník a veřejné osvětlení. celý text

ostatní | 21. 10. 2022 | Autor:
#

Bepečnostní opatření v dopravě _ ulice Sobotní

Město Valtice v rámci projektu upravilo křižovatku ulic Za Radnicí a Sobotní, včetně vybudování tří autobusových stání, chodníku, veřejného osvětlení a stanoviště autobusů. celý text

ostatní | 11. 10. 2022 | Autor:

Propagační materiály pro Turistické informační centrum Valtice

Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši Kč 25 000,- na výrobu propagační materiálů na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071073/21/ORR. celý text

ostatní | 12. 1. 2022 | Autor:
#

ZŠ Valtice, nám. Svobody 38, Valtice – Modernizace tělocvičny se zázemím

Info o projektu rekonstrukce tělocvičny ZŠ celý text

ostatní | 5. 10. 2021 | Autor:
#

Elektronická úřední deska města Valtice

Podpořený projekt celý text

ostatní | 29. 3. 2021 | Autor: Bohdana Rytířová
#

Obnova objektu Kříže na bývalém hřbitově v Úvalech

Podpořený projekt v roce 2020
Spolufinancováno Jihomoravským krajem dle smlouvy
č. JMK067222/20/OK celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor:
Výsadba ořešákové aleje na pozemku p.č. 3013/2 v k.ú. Valtice na ulici Lipová 1

Výsadba ořešákové aleje na pozemku p.č. 3013/2 v k.ú. Valtice na ulici Lipová

Jedná se o výsadbu 58 kusů stromů ořešáku na místě původní ořešákové aleje na ulici Lipová celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
Instalace herního prvku ve dvoře Základní školy Valtice 1

Instalace herního prvku ve dvoře Základní školy Valtice

Jedná se o instalaci herního prvku na dvoře ZŠ Valtice, prvek sestává ze skluzavky, houpačky a prolézacích komponentů. celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
„Úprava prostranství ve dvoře historické budovy nám. Svobody 4, Valtice“ 1

„Úprava prostranství ve dvoře historické budovy nám. Svobody 4, Valtice“

Jedná se o vybudování repliky kašny včetně kovářských uměleckých prvků a úpravy prostranství ve dvoře budovy č.p. 4 (žulový chodník, závlaha, kobercový trávník a další) a vytvoření odpočinkové zóny. celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
Obnova fasády historické budovy nám. Svobody 4, Valtice 1

Obnova fasády historické budovy nám. Svobody 4, Valtice

Jedná se o obnovu vnější fasády včetně ozdobných mříží na historické budově v majetku města Valtice, nám. Svobody 4, kde sídlí Základní umělecká škola, Turistické informační centrum, Městské muzeum Valtice a ordinace dětské lékařky. celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
Výsadba třešňové aleje na pozemku p. č. 2967/22 v k. ú. Valtice na ulici Břeclavská 1

Výsadba třešňové aleje na pozemku p. č. 2967/22 v k. ú. Valtice na ulici Břeclavská

Jedná se o výsadbu 68 kusů stromů třešní na místě původní třešňové aleje na ulici Břeclavská celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
„ZŠ Valtice, nám. Svobody 38, Valtice – Modernizace učeben biologie a fyziky.“ 1

„ Modernizace učeben fyziky a přírodopisu“

Jedná se o modernizaci učeben fyziky a přírodopisu ZŠ Valtice. Projekt obsahuje stavební část (elektro, podlahy, rozvody vody apod.) a vybavení tříd technikou (PC, promítací a stínící technika, interaktivní tabule, nábytek, židle apod.)
Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor:

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Cílem projektu bylo doplnění výzbroje a výstroje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Valtice, zřizované městem Valtice. V rámci podpořeného projektu byly pořízeny zásahové obleky typu TIGER PLUS, elektrocentrála, čerpadlo, svítilny sada pro hašení lesních požárů a nové požární hadice FIRE ORANGE. celý text

ostatní | 30. 1. 2020 | Autor:
foto 1

Výroba tištěných propagačních materiálů a upomínkových předmětů

Projekt byl zaměřen na zpracování propagačního materiálu, který bude zábavnou formou upoutávat pozornost turistů a návštěvníků. Věříme, že mapka města a okolí povzbudí zvědavost návštěvníků k podrobnějšímu prozkoumání města Valtice, blízkého okolí nebo sousedního Rakouska. Náš propagační materiál je zpracován trochu netradičně. Naším cílem bylo, aby si návštěvníci všech věkových kategorií či zájmů našli v našem městě a okolí svoje oblíbené místo, na které se budou rádi vracet. celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor:

Knihovna jako komunitně vzdělávací centrum pro všechny

Projektem jsme chtěli vyjít vstříc potřebám místních seniorů se sdružovat a předávat své znalosti dále a také zvýšenému zájmu obyvatel o různé vzdělávací akce a tvořivé dílny, kterých se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie. Tento projekt měl pomoci stmelit komunitu a posílit mezigenerační vazby. Pro realizaci projektu jsme především oslovovali místní spolky a jednotlivce, kteří mají znalosti a dovednosti a byli ochotni se o ně podělit. celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor:
foto 2

Valtice - bezbariérové chodníky - VII. etapa

Vybudovány byly chodníky v ulicích Modřínová, Jabloňová, Klášterní. celý text

ostatní | 9. 10. 2019 | Autor:
#

Výzbroj a výstroj JSDH Valtice

V rámci podpořeného projektu byly pořízeny zásahové obleky typu TIGER PLUS a zásahová obuv HAIX Fire Hero a zásahové rukavice MARIS. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor:
#

Valtice - ulice P. Bezruče - chodník - VIII. etapa

Další vybudovaný bezbariérový chodník a nasvícení přechodu pro chodce celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor:
#

Komunikační propojení ulic U Rotundy a Josefská, Valtice

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2016 - 2017
Spolufinancováno Jihomoravským krajem dle smlouvy č. 041203/16/OKH
celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky V. etapa - „Úvaly – chodník autobus. zastávka – točna“

„Úvaly – chodník autobus. zastávka – točna“ celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Vlasta Burská
#

Výzbroj a výstroj a nákup přívěsného vozíku - hasiči

Vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů celý text

ostatní | 15. 11. 2016 | Autor:
#

Valtice - bezbariérové chodníky IV. etapa


ostatní | 2. 11. 2016 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky III. etapa


ostatní | 27. 2. 2016 | Autor: Vlasta Burská
#

Zametací stroj a užitkový automobil na svoz a separaci biologického odpadu

Užitkový automobil na svoz a separaci biologického odpadu BONETTI F100X

Zametací stroj SCHÖRLING-CITY CAT 1000 celý text

ostatní | 22. 10. 2013 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky II.etapa


ostatní | 27. 9. 2013 | Autor: Vlasta Burská
#

Socha sv. Kryštofa – obnova

Sochu sv. Kryštofa se podařilo zachránit
Kulturní památka ve Valticích – Úvalech je opět svěží. Ze sochy odpadávala omítka, místy byla naprasklá.
Projekt na její obnovu byl zařazen do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností. celý text

ostatní | 19. 11. 2012 | Autor:
#

Úprava a obnova zeleně ve Valticích – shrnutí projektu

Ukončení projektu – tisková zpráva celý text

ostatní | 25. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
první předchozí
ze 2
poslední