Obsah

)

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Propagační materiály pro Turistické informační centrum Valtice

Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši Kč 25 000,- na výrobu propagační materiálů na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071073/21/ORR. celý text

ostatní | 12. 1. 2022 | Autor:
#

ZŠ Valtice, nám. Svobody 38, Valtice – Modernizace tělocvičny se zázemím

Info o projektu rekonstrukce tělocvičny ZŠ celý text

ostatní | 5. 10. 2021 | Autor:
#

Elektronická úřední deska města Valtice

Podpořený projekt celý text

ostatní | 29. 3. 2021 | Autor: Bohdana Rytířová
#

Obnova objektu Kříže na bývalém hřbitově v Úvalech

Podpořený projekt v roce 2020
Spolufinancováno Jihomoravským krajem dle smlouvy
č. JMK067222/20/OK celý text

ostatní | 22. 1. 2021 | Autor:
Výsadba ořešákové aleje na pozemku p.č. 3013/2 v k.ú. Valtice na ulici Lipová 1

Výsadba ořešákové aleje na pozemku p.č. 3013/2 v k.ú. Valtice na ulici Lipová

Jedná se o výsadbu 58 kusů stromů ořešáku na místě původní ořešákové aleje na ulici Lipová celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
Instalace herního prvku ve dvoře Základní školy Valtice 1

Instalace herního prvku ve dvoře Základní školy Valtice

Jedná se o instalaci herního prvku na dvoře ZŠ Valtice, prvek sestává ze skluzavky, houpačky a prolézacích komponentů. celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
„Úprava prostranství ve dvoře historické budovy nám. Svobody 4, Valtice“ 1

„Úprava prostranství ve dvoře historické budovy nám. Svobody 4, Valtice“

Jedná se o vybudování repliky kašny včetně kovářských uměleckých prvků a úpravy prostranství ve dvoře budovy č.p. 4 (žulový chodník, závlaha, kobercový trávník a další) a vytvoření odpočinkové zóny. celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
Obnova fasády historické budovy nám. Svobody 4, Valtice 1

Obnova fasády historické budovy nám. Svobody 4, Valtice

Jedná se o obnovu vnější fasády včetně ozdobných mříží na historické budově v majetku města Valtice, nám. Svobody 4, kde sídlí Základní umělecká škola, Turistické informační centrum, Městské muzeum Valtice a ordinace dětské lékařky. celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
Výsadba třešňové aleje na pozemku p. č. 2967/22 v k. ú. Valtice na ulici Břeclavská 1

Výsadba třešňové aleje na pozemku p. č. 2967/22 v k. ú. Valtice na ulici Břeclavská

Jedná se o výsadbu 68 kusů stromů třešní na místě původní třešňové aleje na ulici Břeclavská celý text

ostatní | 26. 11. 2020 | Autor:
„ZŠ Valtice, nám. Svobody 38, Valtice – Modernizace učeben biologie a fyziky.“ 1

„ Modernizace učeben fyziky a přírodopisu“

Jedná se o modernizaci učeben fyziky a přírodopisu ZŠ Valtice. Projekt obsahuje stavební část (elektro, podlahy, rozvody vody apod.) a vybavení tříd technikou (PC, promítací a stínící technika, interaktivní tabule, nábytek, židle apod.)
Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor:

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Cílem projektu bylo doplnění výzbroje a výstroje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Valtice, zřizované městem Valtice. V rámci podpořeného projektu byly pořízeny zásahové obleky typu TIGER PLUS, elektrocentrála, čerpadlo, svítilny sada pro hašení lesních požárů a nové požární hadice FIRE ORANGE. celý text

ostatní | 30. 1. 2020 | Autor:
foto 1

Výroba tištěných propagačních materiálů a upomínkových předmětů

Projekt byl zaměřen na zpracování propagačního materiálu, který bude zábavnou formou upoutávat pozornost turistů a návštěvníků. Věříme, že mapka města a okolí povzbudí zvědavost návštěvníků k podrobnějšímu prozkoumání města Valtice, blízkého okolí nebo sousedního Rakouska. Náš propagační materiál je zpracován trochu netradičně. Naším cílem bylo, aby si návštěvníci všech věkových kategorií či zájmů našli v našem městě a okolí svoje oblíbené místo, na které se budou rádi vracet. celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor:

Knihovna jako komunitně vzdělávací centrum pro všechny

Projektem jsme chtěli vyjít vstříc potřebám místních seniorů se sdružovat a předávat své znalosti dále a také zvýšenému zájmu obyvatel o různé vzdělávací akce a tvořivé dílny, kterých se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie. Tento projekt měl pomoci stmelit komunitu a posílit mezigenerační vazby. Pro realizaci projektu jsme především oslovovali místní spolky a jednotlivce, kteří mají znalosti a dovednosti a byli ochotni se o ně podělit. celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor:
foto 2

Valtice - bezbariérové chodníky - VII. etapa

Vybudovány byly chodníky v ulicích Modřínová, Jabloňová, Klášterní. celý text

ostatní | 9. 10. 2019 | Autor:
#

Výzbroj a výstroj JSDH Valtice

V rámci podpořeného projektu byly pořízeny zásahové obleky typu TIGER PLUS a zásahová obuv HAIX Fire Hero a zásahové rukavice MARIS. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor:
#

Valtice - ulice P. Bezruče - chodník - VIII. etapa

Další vybudovaný bezbariérový chodník a nasvícení přechodu pro chodce celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor:
#

Komunikační propojení ulic U Rotundy a Josefská, Valtice

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2016 - 2017
Spolufinancováno Jihomoravským krajem dle smlouvy č. 041203/16/OKH
celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky V. etapa - „Úvaly – chodník autobus. zastávka – točna“

„Úvaly – chodník autobus. zastávka – točna“ celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Vlasta Burská
#

Výzbroj a výstroj a nákup přívěsného vozíku - hasiči

Vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů celý text

ostatní | 15. 11. 2016 | Autor:
#

Valtice - bezbariérové chodníky IV. etapa


ostatní | 2. 11. 2016 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky III. etapa


ostatní | 27. 2. 2016 | Autor: Vlasta Burská
#

Zametací stroj a užitkový automobil na svoz a separaci biologického odpadu

Užitkový automobil na svoz a separaci biologického odpadu BONETTI F100X

Zametací stroj SCHÖRLING-CITY CAT 1000 celý text

ostatní | 22. 10. 2013 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky II.etapa


ostatní | 27. 9. 2013 | Autor: Vlasta Burská
#

Socha sv. Kryštofa – obnova

Sochu sv. Kryštofa se podařilo zachránit
Kulturní památka ve Valticích – Úvalech je opět svěží. Ze sochy odpadávala omítka, místy byla naprasklá.
Projekt na její obnovu byl zařazen do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností. celý text

ostatní | 19. 11. 2012 | Autor:
#

Úprava a obnova zeleně ve Valticích – shrnutí projektu

Ukončení projektu – tisková zpráva celý text

ostatní | 25. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
#

Valtice – bezbariérové chodníky I. etapa

Vybudování bezbariérových chodníků na ulicích Sobotní a Mikulovská. celý text

ostatní | 24. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
#

Program regenerace městské památkové zóny Valtice

Program regenerace městské památkové zóny Valtice
Celkové hodnocení dvaceti let regenerace městské památkové zóny Valtice je velmi pozitivní. Díky tomuto programu se postupně opravují historické městské hradby, budova radnice a Špitál milosrdných sester. Pracovní skupinu tvoří lidé, kteří mají jednak odborné znalosti (architekt a stavař), dále jsou v ní zastoupeni lidé se znalostmi péče o památky a historie města. Program regenerace pro město Valtice je aktuálně zpracován na období 5 let do r. 2015. Jsou v něm zastoupeny památky jak v majetku města, tak i v soukromém vlastnictví, či ve vlastnictví státu. celý text

ostatní | 24. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
#

Brána u bývalého špitálu Milosrdných sester – obnova

Brána dostane (staro)novou tvář

Valtická radnice obnovuje bránu u bývalého špitálu Milosrdných sester.
Památka byla v havarijním stavu. Na její záchraně se podílí město Valtice a Jihomoravský kraj. celý text

ostatní | 23. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
první předchozí
ze 2
poslední