Obsah

Zprávy

chodník v ulici K lesíku

Valtice - bezbariérové chodníky - VII. etapa

Vybudovány byly chodníky v ulicích Modřínová, Jabloňová, Klášterní. celý text

ostatní | 9. 10. 2019 | Autor:
#

Výzbroj a výstroj JSDH Valtice

V rámci podpořeného projektu byly pořízeny zásahové obleky typu TIGER PLUS a zásahová obuv HAIX Fire Hero a zásahové rukavice MARIS. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor:
#

Valtice - ulice P. Bezruče - chodník - VIII. etapa

Další vybudovaný bezbariérový chodník a nasvícení přechodu pro chodce celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor:
#

Komunikační propojení ulic U Rotundy a Josefská, Valtice

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2016 - 2017
Spolufinancováno Jihomoravským krajem dle smlouvy č. 041203/16/OKH
celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky V. etapa - „Úvaly – chodník autobus. zastávka – točna“

„Úvaly – chodník autobus. zastávka – točna“ celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Vlasta Burská
#

Výzbroj a výstroj a nákup přívěsného vozíku - hasiči

Vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů celý text

ostatní | 15. 11. 2016 | Autor:
#

Valtice - bezbariérové chodníky IV. etapa


ostatní | 2. 11. 2016 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky III. etapa


ostatní | 27. 2. 2016 | Autor: Vlasta Burská
#

Zametací stroj a užitkový automobil na svoz a separaci biologického odpadu

Užitkový automobil na svoz a separaci biologického odpadu BONETTI F100X

Zametací stroj SCHÖRLING-CITY CAT 1000 celý text

ostatní | 22. 10. 2013 | Autor: Vlasta Burská
#

Valtice - bezbariérové chodníky II.etapa


ostatní | 27. 9. 2013 | Autor: Vlasta Burská
#

Socha sv. Kryštofa – obnova

Sochu sv. Kryštofa se podařilo zachránit
Kulturní památka ve Valticích – Úvalech je opět svěží. Ze sochy odpadávala omítka, místy byla naprasklá.
Projekt na její obnovu byl zařazen do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví obcí s rozšířenou působností. celý text

ostatní | 19. 11. 2012 | Autor:
#

Úprava a obnova zeleně ve Valticích – shrnutí projektu

Ukončení projektu – tisková zpráva celý text

ostatní | 25. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
#

Valtice – bezbariérové chodníky I. etapa

Vybudování bezbariérových chodníků na ulicích Sobotní a Mikulovská. celý text

ostatní | 24. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
#

Program regenerace městské památkové zóny Valtice

Program regenerace městské památkové zóny Valtice
Celkové hodnocení dvaceti let regenerace městské památkové zóny Valtice je velmi pozitivní. Díky tomuto programu se postupně opravují historické městské hradby, budova radnice a Špitál milosrdných sester. Pracovní skupinu tvoří lidé, kteří mají jednak odborné znalosti (architekt a stavař), dále jsou v ní zastoupeni lidé se znalostmi péče o památky a historie města. Program regenerace pro město Valtice je aktuálně zpracován na období 5 let do r. 2015. Jsou v něm zastoupeny památky jak v majetku města, tak i v soukromém vlastnictví, či ve vlastnictví státu. celý text

ostatní | 24. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák
#

Brána u bývalého špitálu Milosrdných sester – obnova

Brána dostane (staro)novou tvář

Valtická radnice obnovuje bránu u bývalého špitálu Milosrdných sester.
Památka byla v havarijním stavu. Na její záchraně se podílí město Valtice a Jihomoravský kraj. celý text

ostatní | 23. 10. 2012 | Autor: Mgr. Přemysl Spěvák

Úprava a obnova zeleně ve Valticích

Oznámení a plán realizace projektu. Zahájení v roce 2009. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Komplexní stavební úprava náměstí Svobody ve Valticích

Valtické náměstí je již opravdu zelené. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Boží muka – Kaple P. Marie

Sgrafitová výzdoba od Rudolfa Gajdoše ve Valticích, restaurování sgrafita 2009 Zdeňkem Šmahelem celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Valticích

Akce realizovaná za finanční podpory fondů Evropské unie.
V rámci tohoto projektu byla provedena výměna oken a zateplení fasády na přístavbě budovy základní školy ve Valticích včetně tělocvičny. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 51 t/rok a k úspoře energie cca 915 GJ/rok. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Oranžové dětské hřiště U Žirafy

Akce realizovaná za finanční podpory Nadace ČEZ a místních sponzorů.
Realizace tohoto projektu proběhla v roce 2008. Největším dílem ve výši 500 000,- Kč přispěla Nadace ČEZ z programu Oranžové hřiště, částkou ve výši 240 000,- přispěli místní sponzoři z řad valtických podnikatelů, ale i fyzických osob, zbytek do 900 000,- Kč financovalo město. Slavnostní otevření hřiště se zábavně soutěžním programem pro děti v sobotu 5. září 2008 se setkalo s velmi kladnou odezvou u valtických dětí, rodičů, pozvaných hostů. Také většina valtických občanů oceňuje pořízení dětského hřiště.
Provozovatelem hřiště je Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice. Hřiště je volně bezplatně přístupné veřejnosti v denní době. Stanovená provozní doba je vyznačena při vstupu na hřiště tabulkou. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Nová třída Mateřské školy Jabloňová ve Valticích

Ukončení projektu – Tisková zpráva celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor:
#

Sběrné středisko odpadů ve Valticích

Sběrné středisko odpadů (Sběrný dvůr) je navrženo v lokalitě Brody, v sousedství areálu čističky odpadních vod na ulici Mikulovské. Umístění SSO zapadá do plánované koncepce dané územním plánem města. Ve sběrném dvoře budou od občanů a podnikatelů vybírány a krátkodobě uloženy určité druhy odpadů kategorie O a N. Ty odpady, které budou schopny recyklace, budou předávány k druhotnému využití dále, ostatní odpady budou likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě. celý text

ostatní | 21. 1. 2012 | Autor: