Obsah

Florbal

FBC VALTICE, z. s.

www.fbcvaltice.cz

Kdo jsme?

   Florbalový oddíl byl založen v roce 2005, a to z čirého nadšení. Florbal je jednoduše nádherný druh sportu a není náhodou, že je nám, hokejovému národu tak blízký. Již deset sezon se oddíly mužské i žákovské kategorie účastnili mistrovských turnajů Jihomoravského přeboru ČFbU. Aby však myšlenka a rozvoj klubu nezanikla po pár letech, musí se neustále pracovat, a to zejména s dětmi, neboť bez fungující mládežnické základny, je každý oddíl odsouzený dříve či později k zániku. Jsme pyšní na to, že se nám povedlo dát základy několika desítkám dětí, ze kterých se florbalu věnuje řada až doteď. Rádi bychom v nadcházejících sezonách vybudovali širokou základnu florbalové mládeže ve Valticích a na jejích základech rozvíjet a posunout oddíl dál.
 

Co je našim cílem?

   Chceme poskytnout zazemí klubu a tím možnost sportovního vyžití, umožnit navazovat kontakty, rozvíjet spolupráci a naučit naše členy již od útlého věku respektovat ostatní a hrát fair play. Myslíme si, že člověk, když je veden od mala k úctě a respektu k druhým, bude odolný a může být oporou svému okolí.
 

Jaké jsou naše hodnoty?

-        Respekt je základní součást sportu. To samé jako ve sportu platí i u široké společnosti, jelikož bez vzájemného uznání a tolerance by mezilidské vztahy nemohly řádně fungovat.

-     Úsilí, odhodlanost a disciplína jsou podle nás hodnoty, které mohou přinést splnění kýžených cílů a záměrů, které se dříve zdály nedosažitelné. Obětavost, důslednost, stálost a vytrvalost, to jsou klíčové atributy úspěšného fungování klubu.

-    Pokora - přes všechny úspěchy, dosažené cíle a získané ocenění ve sportu, podnikání či v dalších oblastí života, by člověk měl zůstat pokorný.

 
Ing. Radovan Růžička, tel. 777 988 512
MUDr. Vít Havel, tel. 777 850 763
 

KONTAKT

FBC Valtice, z. s.

ADRESA:

Poštovní 1151

691 42 Valtice

 

KONTAKT:

předseda:

Ing. Radovan Růžička

+420 777 988 512

E-mail:info@fbcvaltice.cz

 

DALŠÍ ÚDAJE:

IČO: 27001300

Číslo účtu: 255432438/0300

Číslo registrace MVČR: VS/1-1/61285/05-R