Obsah

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. - Valtice p.s

logoMístní organizace STP ve Valticích (tehdy pod názvem Svaz invalidů) byla založena v roce 1967, má tedy za sebou již 50 let činnosti.

V průběhu let se ve vedení spolku vystřídalo mnoho lidí a také počet členů se měnil. V současnosti má spolek 120 členů, činnost organizuje sedmičlenný výbor pod vedením předsedkyně Bohuslavy Kolínkové.

 

Další členky výboru jsou:

 • Marie Vězdová
 • Božena Hrdličková
 • Alena Prknová
 • Anna Lišovská
 • Anna Slavíková
 • Božena Havranová

 

Činnost spolku je zaměřena na tři základní oblasti:

 

 1. OZDRAVNÁ - naši členové se účastní rekondičních pobytů pořádaných okresním výborem, a to v ČR i v zahraničí (Chorvatsko, Itaílie). Dále pořádáme zájezdy do termálního koupaliště ve Velkém Mederu, pravidelně zajišťujeme poukazy na lízeňské procedury v lázních Lednice, které jsou z poloviny hrazeny dotací města.
   
 2. SOCIÁLNÍ - členky výboru navětěvují jubilanty nad 75 let věku s drobným dárkem, také nejstarší občany v době jejich nemoci případně hospitalizace. Každý člen obdrží písemné blahopřání k narozeninám. Pri úmrtí člena zasíláme kondolenci rodiě a zástupce STP se účastní pohřbu.
   
 3. KULTURNÍ - pořádáme zájezdy do divadla v Boleradicích a Brně. Připravili jsme jednodenní výlety autobusem do Znojma, Čejkovic a Hodonína. Pravidelně oslavujeme Den Matek a organizujeme Mikulášskou besídku, kde vystupují děti z MŠ, soubor Borověnka a sbory místní Krojované společnosti.

 

Kontakt: 
B. Kolínková, předsedkyně:  724 951 845
B. Hrdličková, jednatelka:     519 352 586