Obsah

Vláda ČR - Skončení nouzového stavu

Souhrn mimořádných opatřeních- web Vláda ČR
Důležité kontakty, odkazy a zdroje informací k onemocnění COVID-19 v ČR - web Ministerstva zdravotnictví ČR
Státní zdravotní ústav - Rady a doporučení pro domácí karanténu - leták
Po skončení nouzového stavu, který byl vyhlášen usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 a opakovaně prodloužen se souhlasem Poslanecké sněmovny až do 17. května 2020 do 24.00 hodin, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru na území ČR.

Informace o přijatých opatřeních starosty města a MÚ Valtice:

Telefonní čísla na městskou policii a starostu
Parkovací automaty od 29.4. opět v provozu
Podmínky pro konání sňatečných OBŘADŮ od 25.5.
Rada města ruší kulturní akce: Kirtag/Slavnosti na Reistně, Vinařské meruňkové slavnosti, 100 let s Vámi a Valtické vinobraní
Informace o výskytu onemocnění COVID-19 ve městě Valtice

 

Informace o přijatých opatřeních v příspěvkových organizacích města:

Výuka v ZŠ pro 1.STUPEŇ OD 25.5.
Docházka žáků 9. ROČNÍKU od 11.5.
Otevření tělocvičny Základní školy Valtice od 11.5.
Provoz mateřské školy Jabloňová v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

 

Informace o přijatých opatřeních v organizačních složkách města:
Městská knihovna od 4. května opět půjčuje knihy
Znovuotevření Turistického informačního centra Valtice od 1.5.2020
Dětské hřiště ŽIRAFA opět otevřeno
Město otevře od 15. dubna venkovní sportoviště, hřiště a běžeckou dráhu na Mikulovské ulici
Sběrný dvůr bude znovu otevřen od 15. dubna
Informace pro návštěvy Domova pro seniory od 25. 5. 2020

 

Dobrovolníci ve Valticích a jiné organizace:

Skupina dobrovolníků - POMOC NEJEN SENIORŮM - Valtice a blízké okolí
Rouška box je od 25.5. v LÉKÁRNĚ Nemocnice Valtice zrušen
AlcaPLAST pomáháme seniorům
SBÍRKA trvanlivých potravin pro organizaci Práh jižní Morava

 

Pošta Valtice - Informace a oznámení:

  • provoz pošty se vrací k původní otevírací době od 18.5.

 

 

Krizová opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, MŠMT a důležité informace o situaci v jiných institucí:

Veškeré informace k nákaze novým koronavirem v ČR - odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR
Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA pro vstup na území ČR, pro služby, ochranu dýchacích cest (roušky), regulace počtů osob při hromadných aktivitách - platná od 15. června 2020
Pravidla MZ ČR pro letní dětskou rekreaci k 25. 5. 2020
Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) vstupující na území České republiky nebo pracující na území sousední země - komplexní informace platné od 15. června 2020 od 0:00
MZ ČR - Definované doporučené podmínky, vztahující se k plánu uvolňování dne 25.května 2020
Leták - Co se povoluje od 25. 5.
Leták - Kde musím mít roušku od 25. 5.
Mimořádná opatření MZ ČR - provoz škol a školských zařízení do 25.5.
Mimořádné opatření MZ ČR - roušky od 25.5.
Mimořádné opatření MZ ČR - shromažďování do 300 osob od 25.5.
Změna odběrového místa v Břeclavi pro testy na COVID-19
Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR od 18. 5.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020
Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020)
Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností
O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna
Úřad práce - PŘÍJMY a uhrazené náklady za 1. čtvrtletí nebude nutné dokládat k příspěvku na bydlení a přídavku na dítě
Preventivní opatření v AUTOBUSECH IDS JMK
Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro případ uvalení karantény na sociální zařízení
Úřad práce - Informace pro veřejnost o zavedení organizačního opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem
Krajské ředitelství Police Jihom. kraje - Apel na seniory v souvislosti s koronavirem