Obsah

Vláda ČR - Vyhlášení nouzového stavu

Souhrn mimořádných opatřeních- web Vláda ČR
Důležité kontakty, odkazy a zdroje informací k onemocnění COVID-19 v ČR - web Ministerstva zdravotnictví ČR
COVID 19 - Jihomoravský kraj - informace a doporučení pro občany
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Od 19. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa); k ochraně je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce.

Informace o mimořádné situaci a přijatých opatřeních ve městě Valtice:

Telefonní čísla na městskou policii a starostu
Omezení provozu městského úřadu ve Valticích - Úřední hodiny ke dni 24.3.2020
Informace k omezení provozu v institucích a zařízení města Valtice ze dne 25.3.2020
Informace o výskytu onemocnění COVID-19 ve městě Valtice
Město Valtice nabízí POMOC OSAMĚLÝM SENIORŮM při zajištění základních potravin a léků s donáškou
Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
SVATBY - sňatečné obřady - Informace Ministerstva vnitra
SBĚRNÝ DVŮR Valtice bude od pondělí 23. března 2020 UZAVŘEN do odvolání
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Informace ke svozu odpadu - Bezpečnostní opatření
Dočasné uzavření Turistického informačního centra Valtice
Domov pro seniory Valtice - Zákaz návštěv COVID-19 s účinností od 10.3.2020

 

Dobrovolníci ve Valticích:

Skupina dobrovolníků - POMOC NEJEN SENIORŮM - Valtice a blízké okolí
Rouška box bude nově umístěn v LÉKÁRNĚ Nemocnice Valtice od soboty 28.3.

 

Provozní doba otevřených prodejen, pošty a lékařů k datu 24.3.:

Obchody, drogerie, masny, restaurace, květiny.....
Ordinace praktických lékařů ve Valticích
Pošta Valtice - změna otevírací doby
Pošta Valtice - DŮCHODY budou roznášeny poštou do odvolání
Česká pošta omezuje otevírací dobu
Opatření České pošty, s. p.

 

Mimořádná opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a důležité informace o situaci v jiných institucí:

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí pro pendlery od 26.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření - zakáz volného pohybu osob na území ČR ze dne 23.3.2020
Nemocnice Břeclav už má ODBĚROVÝ STAN
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny)
Preventivní opatření v AUTOBUSECH IDS JMK
Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro případ uvalení karantény na sociální zařízení
Úřad práce - Informace pro veřejnost o zavedení organizačního opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem
Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum a stanovila další opatření
Informace ze dne 14.3.2020 k opatření k Nouzovému stavu v ČR v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2