Obsah

Technické služby

Adresa:
U Rotundy 210
Valtice 691 42


Kontakty:
Ing. Dalibor Neděla, vedoucí Organizační složky Technické služby (OSTS) města Valtice, tel: 733 535 818;
e-mail: dalibor.nedela@valtice.eu

Radek Turza, tel.: 602 507 558

Lubomír Odehnal, správce sběrného dvoru, tel.: 733 535 812, e-mail: lubomir.odehnal@valtice.eu 

   
Hlavní náplní technických služeb je:
- péče o zeleň (sečení, zalévání, ořezy atd.)
- úklid veřejného prostranství, mechanické zametání komunikací
- péče o městský mobiliář včetně vývozu městských odpadkových košů
- údržba a oprava dopravního značení a městského informačního systému
- provoz sběrného dvora
- svoz separovaného odpadu (tříděné plasty, papír, kov – první středa v měsíci)
- zpracování biologického odpadu 
- péče a údržba městského hřbitova
- péče o vozový park města
- provoz dílny a garáží
- opravy bytového fondu a nemovitostí ve vlastnictví města
- drobné opravy a údržba komunikací, dešťových vpustí
- vedlejší hospodářská činnost (práce s UNC, doprava, přistavení a odvoz vlečky atd.)Hlášení poruch veřejného osvětlení:
Pokud na ulici, kde bydlíte nebo kdekoliv ve městě nesvítí lampa veřejného osvětlení, ohlašte tuto skutečnost telefonicky nebo SMS zprávou na mobil 602 507 558 (pan Radek Turza) nebo 733 535 818 (Ing. Neděla), nebo na e-mail dalibor.nedela@valtice.eu, a to tak, že co nejpřesněji popíšete, kde k poruše došlo (ulice a číslo domu apod.). Dočkáte se tak rychleji nápravy!


Kde nás najdete:
mapka


Ceníky poskytovaných služeb: 

 

  • Kontakty
    Ing. Dalibor Neděla, zastupitel (vedoucí Technických služeb města Valtice), 
    tel.: +420 733 535 818, e-mail: dalibor.nedela@valtice.eu