Obsah

Odpady, Sběrný dvůr

Sběrné středisko odpadů Valtice

Město Valtice prostřednictvím střediska Technických služeb zajišťuje svoz separovaných odpadů na území města a provoz Sběrného střediska odpadů Valtice (sběrný dvůr), Mikulovská 1128, Valtice 691 42.

Svoz separovaného odpadu je určen pouze pro fyzické osoby (občany Valtic a Úval) s trvalým bydlištěm na území města, které mají zaplaceny poplatky za svoz, třídění a likvidaci odpadu.

Termíny svozů separovaného odpadu:

 • každou první středu v měsíci (leden – prosinec) svoz tříděného odpadu  (papír, kov a tříděné plasty,  pet – lahve, tetra-pack nápojové obaly), vše pevně svázané, plasty v pytlích, kov volně.

Termíny svozů biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) z biopopelnic:

 

Další možnosti likvidace bioodpadu:

 • denně jsou k dispozici před areálem sběrného dvora dva velkoobjemové kontejnery pro biologický (zelený) odpad ze zahrádek
 • po předchozí domluvě je možno přistavit pro svoz velkého množství bioodpadu (větve, ořezané okrasné keře a rostliny) vlečku nebo malý kontejner (od 1.7.2014)

Otevírací doba Sběrného střediska odpadů Valtice pro občany:

 • pondělí od 12:00 do 18:00 
 • středa   od 12:00 do 18:00
 • sobota  od 08:00 do 12:00

Poznámka: každou první středu v měsíci je sběrný dvůr uzavřen, z důvodu sběru tříděného odpadu.

Kontakt na správce sběrného dvora: Lubomír Odehnal, 733 535 812

Ve Sběrném středisku odpadů Valtice (sběrný dvůr) na ulici Mikulovská 1128  mohou občané Valtic a Úval (nikoliv právnické osoby či fyzické osoby podnikající)  uložit zejména níže uvedené druhy odpadů a nebezpečných odpadů:

 • směsný komunální odpad
 • sklo (bílé, barevné, tabulové)
 • plasty
 • papír
 • nápojové kartony
 • kov
 • pneumatiky (bez disků)
 • textil
 • objemný odpad (nábytek, sedací soupravy, koberce apod.)
 • zářivky, výbojky
 • barvy, nádoby od barev, lepidla, pryskyřice, oleje
 • baterie a akumulátory
 • biologicky rozložitelný odpad (do kontejnerů před SSO Valtice)
 • stavební suť lze uložit jen v množství do 100 kg za poplatek
 • pro větší nožství stavební suťi je možné využít lokalitu pískovny Zechmeister  tel. 603 897 862

SSO je místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení (ledničky, myčky, sušičky, ždímačky, mikrovlnky, sporáky, klimatizace, sekačky, dále rádia, TV, PC, monitory, žehličky, fény, fritézy, přehrávače a pod.) – VŠE MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ, NEDEMONTOVANÉ !!!

Kontakt na správce sběrného dvora: Lubomír Odehnal, 733 535 812

Individuální objednání vlečky a odvozu většího množství objemového odpadu je možné na tel.  733 535 818 vedoucí TS Ing. Dalibor Neděla. 

mapa

 

Odpadové hospodářství Valtice - příjmy a výdajeRozpis příjmů a výdajů

Graf - množství odpadů

Podrobný rozpis odpadového hospodářství Valtice