Obsah

Bytový fond

Bytové domy v majetku Města Valtice

Organizační složka Technické služby města Valtice (OSTS) spravuje bytový fond, který je ve vlastnictví města. Nájemné za byty, kde není snížena kvalita bydlení (dříve tzv. byty I. kategorie) je stanoveno na 47,08 Kč/m2. Nájemné za byty, kde je snížena kvalita bydlení (dříve tzv. byty II. a nižší  kategorie) je stanoveno na 42,38 Kč/m2.
Celkem je ve správě OSTS 45 bytů. U všech bytových domů je jediným vlastníkem Město Valtice, vyjma tří bytů na ulici Růžová 36, kde je Město Valtice členem společenství vlastníků.

 

Bytové domy, adresa, počty bytů

- Mikulovská 166, 18 bytů
- Náměstí Svobody 6, 8 bytů
- Polní 505, 6 bytů
- Rudé armády 306, 9 bytů
- Růžová 36, 3 byty
- Petra Bezruče 521, 1 byt


Kontakty:
Renata Šrámková, tel.: 519 301 409, e-mail: renata.sramkova@valtice.eu
Pracoviště: kancelář č. 202, Městský úřad Valtice, Náměstí Svobody 21
Problematika: nájemné, služby, zálohy, vyúčtování, nástup do přiděleného bytu, žádost o úpravu bytu, výměna bytů mezi nájemníky, poruchy, opravy, kontrola, dodržování domovního řádu a nájemní smlouvy


Problematika:  žádost o přidělení bytu

 

Jaký je postup přidělování bytu

- žadatel vyplní formulář „Žádost o zařazení do evidence žadatelů o obecní byt“- žádost posoudí sociální komise doporučí/nedoporučí přidělení bytu žadateli- o samotném přidělení bytu žadateli rozhodne Rada města Valtice 
  
Příslušný zaměstnanec města Valtice připraví k podpisu potřebné dokumenty (smlouvu, evidenční list bytu, přepisy vodoměrů, elektroměrů apod.) a Technické služby města Valtice byt připraví k nastěhování.

Formuláře – Správa majetku