Obsah

Informace k mateřské škole

 

Zřizovatel: Město Valtice
Ředitelka mateřské školy: Mgr. Vladimíra Tesaříková
Adresa školy: Valtice, Jabloňová 298, 691 42
Číslo telefonu: 519 352 132, 724 177 871
E-mail: ms.valtice@tiscali.cz
Počet pedagogických pracovnic: 13
Počet provozních pracovníků: 6
Počet dětí: 119
IČO 70281262

web:

číslo účtu MŠ

www.ms-valtice.cz

1384055389/0800

Datové schránky icv4nb

 

 

Mateřská škola je pětitřídní, o 119 dětí pečuje 19 zaměstnanců, z toho 11pedagogů, školní logopedka , asistentka pedagoga, provozní pracovnice, školník a hospodářka školy. Všechny třídy jsou věkově smíšené a jsou v nich rovnoměrně zastoupeny děti všech věkových kategorií. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se vnitřním a organizačním řádem školy. Rodiče jsou povinni respektovat školní řád.

Naše mateřská škola je pavilonového typu se samostatnými vchody pro každou třídu. Ve všech pěti třídách je celodenní provoz. V posledních letech dosáhla škola vysoké úrovně ve svém vybavení. Je vybavena pračkou, ledničkami, mikrovlnnými troubami, myčkami na nádobí, potřebným kancelářským vybavením (počítače, tiskárny, kopírka). Škola má ve sklepních prostorách prádelnu, sušárnu, sklad a kotelnu.