Obsah

Městská policie

Zřízena usnesením zastupitelstva města Valtic a to dne 27. 3. 1991, později byla její činnost, úkoly, výzbroj a výstroj upravena obecně závaznou vyhláškou č. 4 / 97 o městské policii.

Pracovní doba 
Rada města usnesením č. 18 ze dne 11. 2. 2004 stanovila pracovní dobu městské policie takto:
Pondělí  7:00 až 15:30 / 10:30 až 19:00
Úterý      7:00 až 15:30 / 10:30 až 19:00
Středa    7:00 až 15:30 / 10:30 až 19:00
Čtvrtek   7:00 až 15:30 / 10:30 až 19:00
Pátek      7:00 až 10:00 / 20:00 až 1:30

Dopolední směnu má 1. strážník, odpolední směnu 2 strážníci. V pátek slouží oba strážníci společně. Úřední hodiny městské policie jsou ve středu od 14:00 do 16:30 hod. Místem styku s veřejností je kancelář městské policie v budově Městského úřadu ve Valticích.

 

Oprávnění a povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 553 / 91 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů

 • Požadovat vysvětlení
 • Požadovat prokázání totožnosti
 • Předvést osobu
 • Odebrat zbraň
 • Zakázat vstup na určená místa
 • Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • Odejmout věc
 • Použít technických prostředků k zabránění odjetí vozidla
 • Vstupovat do živnostenských provozoven
 • Zastavovat vozidla
 • Použít donucovací prostředky
 • Použít služebního psa
 • Použít služební zbraň

Povinnosti stanovují § 6 – 11, 21 a 26 příslušného zákona; strážníci jsou oprávněni řešit v blokovém řízení následující přestupky

§ 30 odst. 1 písm. a, b přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi
§ 46 ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
§ 47 přestupky proti veřejnému pořádku
§ 48 porušení jiných povinností, než které stanoví §47, nařízených OZV
§ 49 přestupky proti občanskému soužití
§ 50 přestupky proti majetku
§ 125c zák. 361/2000

Ve všech ostatních případech stejně jako v případě trestných činů mají strážníci oznamovací povinnost.

Strážníci jsou schopni provést i odchyt toulavých popř. zdivočelých zvířat, k čemuž jsou materiálně i odborně připraveni.

Telefon: +420 519 301 414 
              +420 608 268 527 (Pohotovostní číslo na městskou policii.)

E-mail: policie@valtice.eu

Adresa: Městská policie, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

(GPS: 48°44’27.496″N, 16°45’22.969″E)

 

Kontakty

Tibor Burský, tel.: +420 608 268 527, e-mail: tibor.bursky@valtice.eu

Luděk Novotný, tel.: +420 734 254 254, e-mail: ludek.novotny@valtice.eu

Petr Mohyla, tel.: 721 127 994, e-mail: petr.mohyla@valtice.eu