Obsah

Informace pro zájemce

Informace o službě předává zájemci popř. rodinným příslušníkům soc. pracovník a vedoucí zařízení v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin a to osobně, telefonicky, popř. e-mailovou poštou. Zájemce získá základní informace o službách, které DS nabízí, o úhradách za tyto služby, je seznámen s chodem domova, postupem pro přijímání nových uživatelů a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. Obdrží formuláře – žádost o umístění do domova pro seniory, vyjádření lékaře, dále vzor smlouvy o poskytování soc. služby a ceníky úhrad za pobyt v domově pro seniory.