Obsah

Informace pro zájemce

Zájemce o přijetí do našeho zařízení je oprávněn si podat žádost, pokud se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací se rozumí:

  • Ztráta dosavadních schopností se o sebe postarat z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu (např. žadatel nezvládá hygienu, stravování, péči o domácnost, oblékání, výkon fyziologické potřeby apod.),a to ani s pomocí rodinných příslušníků či pečovatelské služby
  • Odůvodněná potřeba 24 hodinové péče (závažné zdravotní komplikace)
  • Nemožnost zajistit si potřeby prostřednictvím pečovatelské služby (nedostupnost PS, nedostatečná kapacita PS apod.)
  • Krizová situace (např. týrání seniora, zneužívání ze strany rodinných příslušníků apod.)
  • Prostředí, ve kterém žadatel žije, není přizpůsobeno aktuálním potřebám žadatele (např. nevyhovující podmínky bydlení, z důvodu tělesného postižení nemůže dál bydlet v DPS apod.)
  • Žadateli hrozí sociální vyloučení  

Potřebujete zajistit celodenní péči o vaše příbuzné nebo blízké seniory?

Můžeme vám nabídnout tyto služby –Karta potřeb.

Máte-li zájem o podrobnější informace, popřípadě prohlídku našeho zařízení, jsme vám k dispozici osobně v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin.    

Formuláře potřebné k přijetí najdete zde.