Obsah

Formuláře

INSTRUKCE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Instrukce k podání žádosti.pdf

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY VALTICE

Žádost o umístění do domova pro seniory Valtice.pdf

VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE

Příloha k žádosti o umístění do domova pro seniory

Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele.pdf

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE

Informace o zpracovávání osobních údajů žadatele.pdf

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONTAKTNÍ OSOBY

Souhlas se zpracováváním osobních údajů kontaktní osoby.pdf

Stránka

  • 1