Obsah

Domov pro seniory - celoroční pobyt

Posláním domova je poskytovat sociální služby seniorům, kteří mají z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu sníženou soběstačnost a umožnit jim prožití klidného a důstojného stáří.

 

Cílová skupina: 

 • osoby se zdravotním postižením (příjemci důchodu)
 • senioři

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (55 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Kdo nemůže být do zařízení přijat:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy mohlo závažným způsobem narušit kolektivní soužití v  zařízení
 • osoby, které trpí pokročilou formou nemoci projevující se demencí (není zde zřízeno oddělení pro osoby se zvláštním režimem)

 

Kapacita:

 • hlavní budova – 32 lůžek
 • druhá budova – 8 lůžek

 

Zásady poskytování služeb:

1.            respektování práv klientů

2.            zachování lidské důstojnosti

3.            ohleduplný a vnímavý postoj ke klientům

4.            podpora v zachování co největší míry soběstačnosti

5.            základem plánování služby jsou individuální potřeby a přání klientů

6.            odbornost a soustavné prohlubování znalostí pracovníků jako základ kvality

 

Druhy poskytovaných služeb: 

 • Celoroční ubytování
 • Celodenní stravování
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pořádání kulturních akcí, zajištění duchovní služby apod.)
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti (podpora k aktivitě – cvičení, vytváření různých výrobků)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů (vyřizování věcí na úřadech apod.)
 • Základní soc. poradenství (pomoc při vyřízení příspěvku na péči, důchodu apod.)

 

Vybavenost domova a pokojů:

Hlavní budova domova je jednopodlažní bezbariérové zařízení s výtahem. Druhá budova je rovněž bezbariérová. Domov nabízí ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích (10 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových). Na každém pokoji má klient k dispozici – polohovací lůžko s hrazdičkou, stůl, židli, šatní skříň, botník, noční stolek a poličku. Klient si může na základě domluvy s vedením vzít vlastní televizi, radiopřijímač a různé drobnosti ze své domácnosti.  Klienti mají dále k dispozici společenskou místnost, dvě společné televize na každém patře, společenské hry, posezení v altánku na zahradě, lednici, mikrovlnou troubu a rychlovarnou konvici na každém patře. Druhá budova se vybavením nábytku liší, protože jsou zde pouze imobilní klienti.

Strava je zajištěna smluvně se spol. GTH Catering a. s. a praní prádla se spol. Valtice-servis s. r. o.

Zdravotní péče je zajištěna smluvně s Nemocnicí Valtice, s. r. o. Do zařízení dochází jednou týdně lékař (jinak dle potřeby).