Obsah

Insignie, loga

Znak města Valtic je rozpůlený štít, (z pohledu štítonoše)  vpravo třikrát napříč dělený (čtyři příčná pole), vlevo dva kužely hroty dolů. Barvy červená a zlatá. Ač se znak používá již od středověku, oficiálně byly insignie přidělené Městu usnesením předsednictva České národní rady v r. 1992.

956
USNESENÍ
předsednictva České národní rady
z 93. schůze 7. května 1992

k návrhu na udělení práva užívat znak a prapor některým městům a obcím České republiky

Předsednictvo národní rady
I. Uděluje 

městu Valtice právo užívat znak i prapor 

popis znaku: polcený štít, vpravo třikrát zlato-červeně dělený, vlevo ve zlatě dva červené klíny sahající do poloviny pole.
znak

 

popis praporu: list je žlutý, v žerďové části dva červené klíny sahající hroty do středu listu praporu, poměr délky k šířce je 3:2)

prapor


Ukládá 

vedoucímu kanceláře České národní rady, aby uvědomil zastupitelstva těchto měst o této skutečnosti.

Dagmar Burešová v.r.
předsedkyně České národní rady

Antonín Hrazdíra v.r.
ověřovatel předsednictva České národní rady
 Další používané znaky Města.

Od r. 2006 je zavedené logo Hlavního města vína, které se používá na neoficiální dokumenty a pro PR účely s cílem demonstrovat vinařskou sílu Valtic.
Znak je registrovaný u Úřadu průmyslového vlatnictví jako ochraná známka. Má dvě podoby:

a) oficiální logo Hlavního města vína

Logo Hlavní město vínaČíslo zápisu    279931
(511)    Třídy výrobků a služeb    16, 33, 41
(531)    Vídeňské obrazové třídy    27.5.11 ; 27.5.10 ; 24.1.3 ; 24.1.13 ; 24.1.18 ; 24.9.5 ; 24.9.12 ; 27.5.7 ; 5.5.2
(220)    Datum podání přihlášky    11.02.2005
(320)    Datum práva přednosti:        11.02.2005
(330)    Země priority:        CZ
(442)    Datum zveřejnění prihlášky    15.06.2005
(151)    Datum zápisu    10.04.2006
(730)    Přihlašovatel/vlastník     Město Valtice
              Náměstí Svobody 21
              Valtice CZ
              69142
(740)    Zástupce    Mgr. Kamil Kolátor
              Dolní nám. 5
              Jablonec nad Nisou CZ
              466 01

              Stav    Platný dokument
              Druh    Kombinovaná

(510)    Seznam výrobků a služeb     (16) tiskoviny, reklamní, propagační a informační materiály, etikety, obaly a tašky papírové a z plastů, to vše spadající do této třídy; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv), sekty; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity.


b) proužkové logo VHMV pro použití na webových stránkách a dopisech
Hlavní město vína

 Dochovalo se rovněž historické pečetidlo ze 16. stol. používané v minulosti městskou radou:

Pečetidlo městské rady Valtic


V damaskovaném poli je položen bohatě profilovaný, oboustraně vykrojený štít. Tečkovaný štít je půlený, v pravé polovině třikrát dělen vláknem na čtyři pole, druhé a čtvrté pole z hora je prázdné, v levé dva kužely sahající až do poloviny štítu hroty dolů. Pečetní pole je lemované linkou, nad níž je opis:

X SIGILVM X CIVITATIS VELSPVRGENSIS X ANO X 1566

Po obvodu pečetidla je vavřínový věnec a pod ním linka.


©Město Valtice 2011
autor stránky: Milan Sedláček


Znaky i loga Města jsou volně ke stažení.

Použití loga Hlavní město vína podléhá ochraně Úřadu průmyslového vlastnictví a smí být použito pouze se souhlasem Města Valtice. 
Označování lahví s vínem tímto logem podléhá Zásadám přidělování značky - více na http://www.hlavnimestovina.com
Hlavní město vína®

Všechna práva vyhrazena.