Obsah

Informace pro občany – dovoz obědů

Město Valtice poskytuje občanům na základě podané žádosti a sjednané smlouvy dovoz obědů. Služba je občanům poskytována za těchto podmínek:

  • zhoršení zdravotního stavu
  • krátkodobé závažné změny zdravotního stavu (např. pooperační stavy, úrazy apod.)
  • omezení mobility
  • neschopnost zajistit si sami nebo prostřednictvím rodinných příslušníků stravování.  

Dokumenty potřebné k vyplnění a ceník.

Žádost o zajištění dovozu obědů

Vzor smlouvy o zajištění dovozu obědů

Žádost o ukončení smlouvy o zajištění dovozu obědů dohodou

Ceník dovozu stravy za úplatu

Pro bližší informace využijte kontakty:

Petra Machálková - tel. 733 535 814

Mgr. Marie Uttendorfská – tel. 733 535 816

Nezávisle na dovozu obědů prostřednictvím města Valtice je možné využít služeb společnosti Sansimon, s.r.o. Lednice. Jedná se dceřinou společnost Diecézní charity Brno.

Odběr a dovoz stravy není limitován omezením zdravotního stavu, město Valtice službu nezajišťuje.

V případě zájmu volejte na tel. 773 184 431.