Obsah

Geografické údaje

Počet obyvatel: 3.584, stav k 1.1.2009
Rozloha k.ú. Valtice: 3.820 ha
Rozloha k.ú. Úvaly u Valtic: 965 ha

Valtice jsou město ležící při hranicích s Rakouskem, v jižní části Lednicko - valtického areálu. Valtice jsou proslulé krásným zámkem, rozvinutým vinařstvím a turistikou. Valtický zámek byl honosným sídlem rakouských i moravských pánů Lichtenštejnů. Byl proslulý nejen svou krásou, ale i uměním. Stačí jen vzpomenout zámecké divadlo, které ve své době co do významu soupeřilo s vídeňskou scénou.
Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky. Od roku 1996 je v seznamu míst Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Valtický zámek, jedna z nejrozsáhlejších světských barokních staveb na Moravě, byl postaven v letech 1643 – 1730. K zámku patří rozsáhlý areál s parkem a řadou romantických staveb z první poloviny 19. stol., jako je Kolonáda zvaná také Reistna, zámeček Belvedere a Dianin chrám (též Rendez-vous).

zámek
Valtice a víno . Tyto dva pojmy už stovky let nerozlučně patří k sobě. Proslulá je zejména prestižní výstava vín s názvem Valtické vinné trhy a Valtický košt jichž se účastní tisíce návštěvníků z celé ČR a zahraničí. Ve sklepeních zámku najdete Národní salon vín, stálou výstavu 100 nejlepších vín ČR. V dalších prostorách zámku je sídlo Národního vinařského centra. Střední vinařská škola a Vinařská akademie Valtice, to jsou dvě instituce, které každoročně připravují pro vinařské řemeslo desítky a stovky studentů a sommelierů. Málokterý návštěvník Valtic vynechá procházku 800 metrů dlouhým, zrenovovaným Valtickým Podzemím, ve kterém je stálá ochutnávka vín. Oblíbené jsou rovněž cykloturistické stezky, desítky víkendových akcí, které obětaví pořadatelé valtických spolků a společností v poslední době koordinují tak, aby v jednom víkendu bylo vždy akcí více. To vše, spolu s nenapodobitelným prostředím Lednicko - valtického areálu, množstvím nabízených sklepů a sklípků k posezení a ochutnání vína, vyhlášeným menu místních restaurací a ubytovací kapacitou, vytváří možnost originálně a zdravě strávených víkendových a dovolenkových pobytů. Kde jinde máte k vínu blíž, než ve Valticích?

ValticeValtice navštíví ročně desetitisíce milovníků a znalců vína, ať již na některou z četných výstav vín v roce, či do Salonu vín ČR, Valtického Podzemí nebo nebo jen tak ochutnat víno do některého ze stovek valtických vinných sklepů a sklípků. Trávit dovolenou a víkendy se zde naučili cykloturisté, pro které je Lednicko - valtický areál s jeho nížinnými stezkami a desítkami solitérních staveb učiněným cyklistickým rájem.

Přijměte pozvání i Vy a neváhejte Valtice navštívit, jste srdečně zváni.

Valtice vinařské

Základní údaje o vinařské obci:  
587 ha registrovaných a osázených vinic ve 23 vinohradnických tratích:
ÚVALY - Kamenné hory, Hůrka, Pod Sluneční horou, Sonnenberg, Nad mlýnem, Panský kopec, Za humny, Staré hory, U cihelny, Jižní svahy, 
VALTICE - Nad Peklem, Terasy u Křížového sklepa, Pod Reistnou, Knížecí vyhlídka, Hintertály, Jižní svahy, Terasy u hranic, Sacny, Kačisdorfské pole, Horní čtvrtě, Culisty - Dlúhé, Hájky, U sv. Anny

Terroir Valticka je v porovnání s ostatními vinohradnickými polohami Moravy naprosto specifickým a charakterem produkovaného vína nenapodobitelným. V čem je „valtické terroir“ tak specifické? Odpověď je nutno hledat hlavně v dávné geologické minulosti, kdy se formovalo podloží dnešních valtických vinic. 

 Katastr obce Úvaly a Valtic leží geologicky na severozápadním okraji mladotřetihorní vídeňské pánve. Vídeňská pánev vznikla v důsledku rozsáhlých horotvorných pohybů Alp a Karpat před cca 15 – 16 miliony let kdy došlo k poklesu území na sever a východ od Alp. Bezprostředně po poklesu vídeňské pánve proniklo do vzniklé prohlubeniny mělké subtropické moře středního miocénu. K nejstarším sedimentům tohoto teplého moře patří převážně vápnité písky, vápnité jílovce a bělavé řasové vápence někdy s polohami písků a štěrků. Ke konci středního miocénu došlo k přerušení spojení s jižními (dnešním Středozemním mořem) a východními moři a na území vídeňské pánve vzniklo Sarmatské moře, které v průběhu věků ztrácelo svou slanost. Před cca 11,5 mil roků byly vody v této oblasti sladké. Na dně jezera se usazovaly převážně jíly, v mělčích polohách písky. To dokládají mnohé strže v horní části zámeckého parku a hloubené vinné sklepy ve východní části města (zejména v ulicích Josefské a Polní). Přibližně před 7 – 9 mil. roky došlo k poklesu hladiny vnitrozemského moře vlivem zanášení dna sedimenty, kdy se oblast přeměnila na soustavu říčních koryt a jezer, které v průběhu věků zanikly. Ve čtvrtohorách, to je přibližně v průběhu posledních 2 mil. let, se střídaly teplé meziledové a ledové období, které byly příčinou intenzivní erozivní činnosti. Vlivem západních a severozápadních větrů došlo k zavátí převážně východně a jihovýchodně orientovaných svahů v okolí Valtic, hlavně dominantního vinařského kopce Rajstny a přilehlých pohraničních hřebenů.
 V této době a za těchto podmínek se vytvářelo podloží známých vinařských valtických tratí. Převážná část vinic je položená v prostoru jižně od města na pohraničním hřbetu táhnoucímu se od obce Sedlec až k rakouské obci Katzelsdorf. Charakteristikou těchto poloh jsou velmi hluboké spraše, které jsou výhodou v prvních letech života vinice a ve spodních vrstvách uložené vápencové usazeniny, které réva tolik miluje v dospělosti. Proto valtická vína, pocházející hlavně ze starších vinic, mají nenapodobitelný minerální podtext umocněný robustním tělem založeném na sprašovém základě žírné jižní Moravy. 

vinice
 Důležitou součástí vinařského terroir je umění lidí a tradice výroby vína. Víno provází člověka od nepaměti a lidé se k němu chovali vždy s úctou a pokorou. V oblasti střední Evropy pěstovali révu vinnou již naši keltští předci a Keltové jakoby vdechli valtické kotlince genius loci spojený s vinařstvím na věky věků. Kdo je jen trochu vnímavý k přírodním silám a energiím cítí v místním víně starobylost a aristokracii vinic spojenou s uměním valtických sklepmistrů předávaným z generace na generaci. 

 Největší vinařské autority tvrdí, že špičková vína by měla zrát pod římským obloukem, tedy v klasickém vinném podzemním klenutém sklepě. Věhlas valtických sklepů přesahuje již dávno hranice Moravy a České republiky. Málo milovníků vína ale ví, že víno ve Valticích se vyrábí, školí a skladuje ve více než pěti stech padesáti sklepích. 

 Sluneční svit, celková roční teplota a dešťové srážky jsou jednou z podmínek fyziologického uzrávání hroznů. Valtice ležící v nejjižnějším cípu České republiky jsou jednou z mála obcí dosahující průměrných hodnot - roční teploty přes 9°C, srážky přes 550 mm a více jak 2 tis hod. plného slunečního svitu.

Více o vinařství ve Valticích zde .