Obsah

Zpět

Czech POINT

03. Pojmenování (název) životní situace

Ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (Czech POINT)

04. Základní informace k životní situaci

Czech POINT je garantovaná služba pro komunikaci uživatele se státem prostřednictvím 
jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných 
informačních systémů, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O výpis z veřejných informačních systémů může požádat kdokoli, z neveřejných pouze na základě OP konkrétní žadatel, kterého se výpis týká anebo na základě plné moci s ověřenými podpisy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při žádosti o výpis z katastru nemovitostí nutno sdělit: 
   - katastrální území, číslo listu vlastnictví (vyhledávání dle listu vlastnictví) 
   - katastrální území, číslo parcely (celé), příp. druh parcely (vyhledávání dle seznamu 
      nemovitostí) 
   - katastrální území, část obce, číslo popisné budovy (vyhledávání dle seznamu budov) 
   - katastrální území, část obce, číslo popisné budovy, číslo jednotky (č.bytu, garáže) ( vyhledávání dle seznamu jednotek) 

Při žádosti o výpis z Obchodního rejstříku nutno sdělit: 
    - IČ a zda je požadován úplný nebo platný výpis 

Při žádosti o výpis ze Živnostenského rejstříku je nutno sdělit: 
    - IČ 

Při žádosti o výpis z Rejstříku trestů je nutno: 
   - mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP) 
   - přijít osobně a mít přiděleno rodné číslo 
   - pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc 

Při žádosti o výpis z Centrálního registru řidičů:         
     - musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP,CP) 
     - doporučeným dokladem je řidičský průkaz 
     - pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc 

Při žádosti o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů: 
         - IČ hledaného podnikatelského subjektu zapsaného v seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Při žádosti o podání podle Živnostenského zákona: 
     - musí mít platný doklad k prokázání totožnosti 
     - vyplněný jednotný registrační formulář v listinné podobě nebo číslo tiketu, které  mu bylo přiděleno po odeslání formuláře 
        v elektronické podobě na webu Hospodářské komory ČR 
     - požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod..) 

Při žádosti o výpis ze systému MA ISOH : 
             -  IČ organizace 
              - platný doklad k prokázání totožnosti 
              - plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že nežádá statutární orgán osobně 
              - email a tlf. kontaktní osoby 

Při žádosti o výpis z Insolvenčního rejstříku: 
       - IČ organizace (hledání příslušné organizace) 
       - osobní údaje (hledání konkrétní osoby) - jméno a příjmení (povinné údaje), datum narození, popř. RČ (nepovinné údaje) 

Před vydáním ověřeného výpisu je nutno na pokladně MěÚ zaplatit příslušný správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou Czechpointu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na pracovišti Czechpointu. V případě MěÚ Valtice na příslušném pracovišti v budově MěÚ Valtice (1. patro).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice. 
1. poschodí, dveře č. 209. Kontakt: Ivana Vyhňáková (mzdová účtárna), tel.:+420 519 301 407, e-mail: ivana.vyhnakova@valtice.eu
Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00               Úterý: 8:00 - 11:30               Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00               Čtvrtek: 8:00 - 11:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Informace naleznete na: http://www.valtice.eu/czechpoint

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na pracovišti Czechpoint.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku: á 100,- Kč za první stránku, každá další strana 50,- Kč. Výpis z rejstříku trestů, výpis z centrálního registru řidičů, výpis z registru účastníků provozu modulu autovraku ISOH, výpis z informačního systému o veřejných zakázkách: á 100,- Kč za stránku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

22. Další informace

Další informace najdete na www stránkách: www.mscr.cz , www.czechpoint.cz.

26. Kontaktní osoba

Ivana Vyhňáková, mzdová účtárna, Czech POINT

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 2. 2012

Vyvěšeno: 13. 2. 2012

Zpět